Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerikalı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Tarih

Etiketler

Kızılderili köyü, Karga kabilesi, Kızılderililer, Kızılderili, köy, Kuzey Amerika, tipi, Homo sapiens, Amerika Birleşik Devletleri, tomahavk, Amerika, yerli, yerliler, Yellowstone, göçebeler, göçebe yaşam tarzı, kabile, çadır, totem, bizon, avcılık, toplama, yerleşim, zanaatkar, el sanatları, atçılık, şaman, yaşam biçimi, etnografya, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerikalı bir Kızılderili kabilesi DEĞİLdir?
 • Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerikalı bir Kızılderili kabilesi DEĞİLdir?
 • Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerikalı bir Kızılderili kabilesi DEĞİLdir?
 • Kuzey Amerikalı Kızılderili kabilelerinde genelde hangi din uygulandı?
 • Karga kabilesi tarafından yetiştirilen bitki türü aşağıdakilerden hangsiydi?
 • Sıradan bir tipinin içinde aşağıdakilerden hangisi YOKtu?
 • Beyaz yerleşimcilerin Kızılderilileri yerleşmek zorunda bıraktıkları bölgeler nasıl adlandırılır?
 • İlk Avrupalı ​​yerleşimciler aşağıdakilerden hangisi ile bol kazanç elde ettiler?
 • Kaynaklara göre Kızılderililere yanlışlıkla "Indios" (İspanyolca: Hint) adını kim verdi?
 • 16. yüzyıldan önce Karga kabilesinin özel taşıma aracı olan "travois" aşağıdakilerden hangi hayvanlara çektiriliyordu?
 • (Romanlara göre) Kızılderililer beyaz yerleşimcileri ne diye\nhitap ederdi?
 • (Romanlara göre) Yerleşimciler Kızılderilileri ne diye\nhitap ederdi?
 • (Romanlara göre) Kızılderililer alkole ne dedi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Kızılderililerde bir pipo tipidir?
 • Tipi sözcüğü aşağıdakilerden hangi anlama gelir?
 • Beyaz yerleşimciler yüzünden nesli tükenme sınırına yaklaşmış olan hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • Kuzey Amerika'da yaşayan, kısa boylu, ama güçlü at türü nasıl adlandırılır?
 • Kuzey Amerikalı Kızılderili kabilelerinin çadırı aşağıdakilerden hangi halkın konutlarına en çok benziyordur?
 • Karga kabilesinin üyeleri aşağıdakilerden hangisi ile uğraşmadı?
 • Yerleşimciler Kızılderililerin Vahşi Batı'daki arazilerini niçin ele geçirmeye başladı?
 • "Birçok Kızılderili kabile şefi büyük başlık kullanırdı."\nifadesi doğru mu?
 • "Karga kabilesinin çadırlarının çoğu süssüzdü."\nifadesi doğru mu?
 • "Tomahavk" ne demek?
 • Aşağıdakilerden hangisi Kızılderili kabilelerinin totem direklerinde tasvir edilMEdi?
 • Totem direkleri hangi maddeden yapılırdı?
 • Kızılderili başlıkları genelde hangi malzemeden yapılırdı?
 • Karga kabilesinin dili aşağıdakilerden hangi dil ailesine girer?
 • Karga kabilesi üyeleri kendi dillerinde kendilerine ne der?
 • Karga kabilesinin hakimiyet alanı hangi ırmağın bölgesinde bulunuyordu?
 • Kızılderililer bizonun kuyruğundan ne yapıyordu?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Jamestown (17. yüzyıl)

Mayıs 1607'de kurulmuş olan şehir, Kuzey Amerika'nın doğu kıyısındaki ilk daimi İngiliz yerleşimidir.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Amerikan Bizonu

Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kara memelisi.

Aztek Savaşçıları (15. yüzyıl)

Aztek savaşçıları basit silahlarıyla İspanyolları durduramadılar.

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Eskimoların Yaşam Biçimi

İglu (Eskimo kulübesi), Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Eskimolara özgü konuttur.

İnka Savaşçıları (15. yüzyıl)

İnkaların ilkel silahları İspanyol konkistadorlara karşı yeterince etkili değildi.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Samoa'nın geleneksel yerleşim yerleri, orada yaşayan ailelerin kültürünü yansıtır.

Yurt (Göçebe Çadırı)

Genelde keçe ile kaplanmış kubbe veya kesik koni şeklindeki çadır göçebe hayat tarzını sürdüren halklara özgüdür.

Beyaz Saray (Washington, 1800)

Dünyanın en iyi bilinen binalarından biri olan Beyaz Saray'da dünyanın en iyi bilinen devlet adamlarından biri ikamet eder ve çalışır.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Rushmore Dağı (ABD)

ABD'nin ulusal anıtları arasında olan Rushmore Dağı'nda dört ABD başkanının kabartma heykeli bulunur.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Added to your cart.