Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Coğrafya

Etiketler

karst bölgesi, karst, karstik şekiller, karstlaşma, kireçtaşı dağ, damlataş mağarası, mağara, karstik kaynak, damlataş, dolin, lapya, düden, kayaç, yağış, arazi şekillendirme, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yerüstü karstik oluşumlar

 • çatlaklar
 • obruk
 • dolin
 • lapya
 • çatlaklar
 • dolin
 • lapya
 • obruk
 • kör vadi
 • yeraltı akarsuyu
 • dolin gölü
 • akarsu
 • karstik kaynak

Terim açıklamaları:

Karstik arazi: suyun çözücü etkisiyle meydana gelen karbonatlı kayaçlardan oluşan değişik şekilli alan.

Karstik olaylar: ağırlıklı olarak kireç taşından oluşan alanlarda kolaylıkla çözünen, çatlaklı kayaçların üzerinde ve içinde meydana gelen olayların genel adı. Yer üstü veya yer altı suyunun çözücü veya yüzeyin altında aşağı sızan suyun aşındırıcı etkisiyle meydana gelirler.

Karstik şekiller: karstlaşma ile meydana gelen yer üstü vera yer altı şekiller.

Dolin: yer üstü karstik şekil. Genellikle kireç taşı platoların yüzeyinde meydana gelen yuvarlak veya düzensiz şekilli, kase biçiminde çukur.

Düden: yüzeyden diplere açılan karstik şekil. Yuvarlak, huni biçiminde delik. İçine sızan su tarafından giderek derinleştirilir.

Mağara: yer kabuğunun kayaç kitlesinde doğal olarak oluşan, içine en az bir insanın sığabileceği boşluk.

Damla taş: Kılcal çatlaklardan aşağı sızan su buşlukların tavanına ulaştığında içinden kireç yoğunlaşarak damla taşlar meydana getirir.

Karstlaşmanın temel süreci karstik kayaçların çözünmesidir.

Yeraltı karstik oluşumlar

 • çatlaklar
 • çatlaklar
 • damlataş mağarası
 • yarıklar
 • dikit
 • sarkıt
 • sütun

Kireçtaşı kayaçlarda su

 • yağış
 • yerüstü suları
 • sızma
 • yer altı akarsuları
 • yer altı gölü
 • karstik kaynak
 • akarsu
 • erime
 • aşınma

Animasyon

Anlatma

Asidik yağmur suyu, kireçtaşını çözer ve su, kaya çatlaklarından derinlere sızar. Yerüstünde özel şekiller, yani lapya, dolin gibi çukurlar oluşur. Kireçtaşı genellikle görünür, çünkü üstündeki toprağı, yağmur yıkayıp temizler.

Yerüstü suları çatlak ve yarıklardan sızdığı için, karstik arazilerde yerüstü dereler genellikle yoktur, sular yollarına yeraltı dereleri şeklinde devam eder. Yeraltındaki asidik su, karstik mağaralar, tüneller ve geçitler oluşturur. Birbirine bacalarla bağlı yeraltı tünelleri iki, hatta beş katlı bile olabilir. Yer altı akarsularının bir yerde toplanmasıyla yeraltı gölü oluşur.

Kaya çatlaklarından sızan sudaki kireçtaşı çökeltisinin mağara tavanında birikmesiyle sarkıt, tabanında birikmesiyle dikit ve bunların birleşmesiyle sütunlar ortaya çıkar. Yer altı akarsuları, karstik arazilerin sınırında yer üstüne çıkar ve burası karstik kaynak olarak adlandırılır.

İlgili ekstralar

Yer Altı Suları

Yer altında yeraltı suyu, akifer suyu ve karstik su bulunur.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Karstik Araziler (Orta Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Macaristan’ın Milli Parkları

Macaristan'da on Milli park bulunuyor.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Added to your cart.