Karbondioksit gazı salmayan ev

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Coğrafya

Etiketler

karbon dioksit emisyonu, aile evi, enerji üretimi, enerji tasarruflu, Güneş paneli, rüzgar türbini, enerji depolama, Güneş kollektörü, sera, izolasyon, seçici atık toplama, doğa, çevre koruma, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Ev

 • elektrikli otomobil
 • yağmur suyu depolama tankı
 • biyolojik filtreli pis su depolama tankı
 • termal enerji üreten güneş panelleri
 • rüzgar türbini
 • sera

Evin kesidi

 • duvar arası ısı yalıtımı
 • ısı pompalı ısıtma sistemi
 • enerji deposu
 • çatı yalıtımı

Atık depolama

 • geri dönüşüm kutuları
 • kağıt
 • plastik
 • cam
 • metal

Gıda üretimi

 • sebze bahçesi
 • kompost
 • sera

Animasyon

Anlatma

Dünya'mızın yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla azalması ve buna bağlı olarak büyük boyutlara ulaşan çevre kirliliği günümüzdeki en büyük problemler arasındadır.
Gelecekte tamamen durdurulması umut edilen bu olumsuz gidişatın yavaşlatılması için geçtiğimiz yıllarda dünya siyaseti düzeyinde çok sayıda önemli kararlar alındı. Ancak bu düzeydeki olumlu gelişmeler yeterli olmayıp herkesin, kendi payını küçümsemeden çözümün bir parçası olması gerekmektedir.
Evler ve onların yakın çevresinin çevreye duyarlı olarak planlanması ve inşa edilmesi olumlu değişimin önemli bir unsurudur.

Evin enerji ihtiyacını rüzgar türbinleri ve ısı üreten güneş panelleri karşılar. Kullanılmayan enerjinin depolanması bugün hala bir sorun teşkil eder, ancak bu sorunun çözülmesiyle enerjinin sağlanması devamlı olacaktır.

Temel sorun ise doğal gaz tüketiminin değiştirilmesidir. Bu sorun pasif evlerde döşemenin, duvarların ve çatının özel yalıtımıyla ve ısı pompalı ısıtma sistemiyle çözülür. Yalıtım evin ısı kaybını minimuma indirir.
Daha iyi bir etki için ısı pompalı sistemin boruları yer altında bulunur, böylece içindeki suyu kışın ısıtır, yazın soğutur. Bu yüzden evde her odada ayrı olarak da ayarlanabilen sabit ve hoş bir sıcaklık sağlanır.
Modern havalandırma sisteminin çalıştırılmasıyla kapılar ve pencereler açılmadan evin içi sağlıklı, taze havayla doldurulur. Pasif evlerde bacaya gerek olmadığından geleneksel ısıtma sistemlerinin tehlikeleri de ortadan kaldırılmış olur.

Yağmur suyunun toplanması ve biyolojik filtreli pis su depolama tankının kullanılması su kullanımını daha ekonomik hale getirir.

Ailelerin, kendileri için gerekli gıdanın bir kısmını çevreye duyarlı bir şekilde üretmesi küresel karbondioksit yayılımının azaltılmasına yardımcı ve örnek olur.

Çevre dostu elektrikli otomobillerin kullanılması ve atıkların ayrı kutularda toplanması ile de benzer sonuca ulaşılır.

İlgili ekstralar

Güneş Pili ve Düzlemsel Güneş Kollektörü Nasıl Çalışır?

Güneş ışığının enerjisini güneş kollektörü ve güneş pili yardımıyla kullanıyoruz.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Modern Ofis Binası

Enerji tasarrufu ve çevrenin korunması modern ofis binalarının tasarımında önemli amaçlardır..

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Çöp Kamyonu

Çöp kamyonları şehirlerin günlük hayatında önemli rol oynamaktadır.

Evde Işık Kaynakları

Animasyonda geleneksel ampulden LED'lere kadar evde kullanılan ışık kaynaklarının çalışması ve özellikleri tanıtılıyor.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Petrol Platformu

Çelik yapının merkezinden okyanus yatağındaki petrol içeren kayaç tabakasına kadar uzun bir boru yerleştirilir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Su Kirliliği

Su kirliliğinin başlıca sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Petrol Kuyusunun Çalışması

Ham petrolü yüzeye pompalayan yapı.

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik santral, fosil veya yenilenebilir enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Added to your cart.