Karbondioksit (CO₂) (orta)

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Kimya

Etiketler

karbon dioksit, kuru buz, sigma bağı, pi bağı, bağ yapısı, doğrusal molekül, molekül, apolar molekül, fotosentez, sera etkisi, yanma ürünü, tamamen yanma, karbonik asit, bağda polarizasyon, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Karbonik Asit (H₂CO₃)

Karbondioksidin sulu çözeltisi olan renksiz, kokusuz bir sıvıdır.

Karbonmonoksit (CO) (orta)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Karbonat İyonu (CO₃²⁻)

Karbonik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

Karbondioksit (CO₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Karbonmonoksit (CO) (temel)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Mumun Yanması

Mumlar eski zamanlardan beri aydınlatmada kullanılmaktadır.

Sigaranın Akciğere Zararları

Sigara içme solunum sistemine ciddi zararlar verir; başta KOAH ve akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa neden olur.

Solunum Sistemi

Solunum sistemi oksijenin içeri alınması ve karbondioksidin dışarı atılmasından sorumludur.

Added to your cart.