Karbonat İyonu (CO₃²⁻)

Karbonat İyonu (CO₃²⁻)

Karbonik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Kimya

Etiketler

karbonat iyonu, asit kalıntısı, anyon, iyon, çok atomlu iyon, karbonik asit, karbonatlar, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Karbonik Asit (H₂CO₃)

Karbondioksidin sulu çözeltisi olan renksiz, kokusuz bir sıvıdır.

Karbonmonoksit (CO) (orta)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Molekül Alıştırmaları III. (Çok Atomlu İyonlar)

Çok atomlu iyonarla ilgili kavramların öğrenilmesini ve üzerinde çalışılmasını sağlayan alıştırma.

Nitrik Asit (HNO₃)

Nitrojenin bir oksoasididir. Renksiz, keskin kokulu, kuvvetli oksitleyici bir bileşiktir.

Permanganat İyonu (MNO₄⁻)

Potasyum permanganat mikrop öldürücü olarak kullanılır

Added to your cart.