Karbon Döngüsü

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Coğrafya

Etiketler

kömür, döngü, karbon dioksit, karbon bağlama, karbon emisyonu, fotosentez, enerji üretimi, bölünme, solunum, aşınma, yanma, karbon bileşikleri, karbonlu çökeltiler, hidrokarbon, hayvan, bitki, toprak, metan, karbonatlar, hidrojen karbonatlar, yanardağ, canlı organizma, biyoloji, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Karbondioksit (CO₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Karbonik Asit (H₂CO₃)

Karbondioksidin sulu çözeltisi olan renksiz, kokusuz bir sıvıdır.

Karbonmonoksit (CO) (orta)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Yeraltı Kömür Madeni

Açık maden ocağının tersine, yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası kaldırılmayıp üretim yer altında kuyular yardımıyla gerçekleşir.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Added to your cart.