Jak Benediktin Manastırı (Jak, Macaristan)

Jak Benediktin Manastırı (Jak, Macaristan)

Romanesk tarzı Benediktin Manastırı’nın özel girişi olan kilisesi 13. yüzyılda Macaristan'ın Ják köyünün merkezinde inşa edilmiştir.

Tarih

Etiketler

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benediktin, manastır, Szent Jakab-kápolna, Frigyes Schulek, George, şapel, kilise, Romanyalı, Katolik, kule

İlgili ekstralar

Görüntüler

Jak Manastırı

Jak Benediktin Manastırı

Manastır Batı Macaristan'da Vas ilindeki Jak köyünün merkezinde bulunur. Kilisesi Sorok Çayı'nın kıyısındaki bir tepe üzerinde inşa edilmiştir.
Romanesk tarzı manastır kilisesinin inşaatı 1220'li yıllarda başlamış olmasına rağmen bina yalnızca Moğol istilasından sonraki yıllarda son halini almıştır. 1256'da Aya Yorgi’nin onuruna kutsanmıştır.
Bina Macaristan'daki Romanesk mimarinin seçkin bir örneğidir.
Çalkantılı bir geçmişe sahip olan manastır kilisesinin son önemli tadilatı 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında (Frigyes Schulek’in planlarına göre) gerçekleşmiştir.

Benediktin Manastırı’nın kilisesi ile bahçesi​

Girişi

Kilisenin kapısı ve ön cephesi

Kilisenin dış süslemelerinin çoğu ana girişin etrafında, batı duvarında bulunmaktadır.
Ön cephenin alt tarafına geometrik desenler ile süslenmiş, eşi benzeri bulunmayan bir ana giriş kapısı hakimdir. Değişik ve zengin süsleme ile geometrik desenler Norman üslubunun kullanımını göstermektedir.
Kapının üstünde süsleme amaçlı Romanesk heykel sanatının muhteşem örneklerini görmekteyiz. İsa'nın ve 12 havarisinin heykellerinden sadece üçünde orijinal başın bulunması ve iki havarinin heykelinin sadece kulelerin cephesine yerleştirilebilmiş olması ilginçtir.
Ön cephenin alt tarafına geometrik desenler ile süslenmiş, eşi benzeri bulunmayan bir ana giriş kapısı hakimdir.

Kilisenin kapısı ve ön cephesi

Bina

Binanın özellikleri ve süsleme öğeleri

Bir tepe üzerinde bulunan manastır taş bir duvarla çevrilidir. Kilise bahçesine süslü bir kapıdan (Folnay Kapısı, 1663) girilir.
Kilise, bazilikal planda inşa edilmiş, üç nefli, tipik Romanesk tarzı bir binadır.
Kuleleri dış cephenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta, yan nefleri kulelerin altından başlamaktadır.
Süslemelerin çoğu batı cephesinde bulunur (Aziz Jakab Şapeli de bunun karşısında yer alır).
Giriş kapısı Macaristan'daki Romanesk mimarinin başyapıtıdır. Binanın diğer kısımları (doğuya bakan bema kısmı hariç) daha az süslenmiştir. Duvarların tekdüzeliği üçlü sütun demetleri, insan, bitki ve hayvan figürleri ile kırılır. Pencereler kemerlidir.

Kilisenin kat planı

Şapel

Aziz Jakab Şapeli

Aziz Jakab Şapeli manastır kilisesinin bahçesinde bulunur.
Rahiplerin kiliselerinde köylülerin ibadet etmesi yasak olduğundan şapel aslında Orta Çağ'da yerleşim yerinin kilisesi olarak işlev görüyordu.
Dört yonca yaprağı planında olan Romanesk tarzı şapel, 1260 civarında inşa edilmiştir. Manastırın kilisesinden çok daha az süslenmiş olup bugünkü halini 18. yüzyılda gerçekleşen bir onarımdan sonra almıştır.
Girişlerin üstündeki süslemelerin benzerliğinden şapelin de kiliseyi inşa eden ustaların eseri olduğu düşünülür.

Şapelin kat planı ve yandan görünüşü

Animasyon

Anlatma

Kilise, Ják köyünün merkezinden geçen Sorok Çayı'nın kıyısındaki bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Ják köyü, Batı Macaristan'daki Szombathely şehrine 10 km uzaklıkta bulunmaktadır. Eski Benediktin Manastırı’ndan günümüzde sadece manastırın kilisesi ve bahçesindeki Aziz Jakab Şapeli görülmektedir.

Kilise, Macaristan’daki Romanesk mimarinin muhteşem eseridir. Mimari elemanları, kilisenin muhtemelen 13. yüzyılın başlarında birkaç aşamada inşa edilmiş olduğunu göstermektedir.
Büyük ihtimalle, 1220 civarında, dokümanlarda ilk Macar soylu olarak bahsedilen Márton Jáki Nagy tarafından kurulmuştur ve 1256 yılında Aya Yorgi'nin onuruna kutsanmıştır.

Bina, bulunduğu çevreye çok iyi uyum sağlamakta, konumundan dolayı kuleleri uzaktan da görülmekte ve çevreye hakim bir görüntü sunmaktadır.
Kilise, bazilikal planda inşa edilmiş, üç nefli, tipik Romanesk tarzı bir binadır. Kuleleri dış cephenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta, yan nefleri kulelerin altından başlamaktadır.

Kilise ve bahçesi bir duvarla çevrilidir. Duvarın güney tarafında Folnay Kapısı bulunmaktadır. Kapı Başrahip Folnay'nin arması ile süslenmiştir .
Kapıdan girince karşımıza kilisenin ana giriş kapısından çok daha küçük bir kapıya sahip güney cephesi çıkmaktadır. Sağa döndüğümüzde ilk olarak kilise levazım odasını, daha sonra bema yanındaki iki küçük yan apsisi ve ana apsisi görmekteyiz. Kilisenin kuzey tarafı daha az süslüdür.

Dış süslemelerin çoğu ana girişin etrafında, batı duvarında bulunmaktadır. Ön cephenin alt tarafına geometrik desenler ile süslenmiş, eşi benzeri bulunmayan bir ana giriş kapısı hakimdir.
Bu giriş kapısı, Macaristan'daki Romanesk mimarinin en değerli incisidir. Kapının üstünde süsleme amaçlı Romanesk heykel sanatının muhteşem örneklerini görmekteyiz. İsa'nın ve 12 havarisinin heykellerinden sadece üçünde orijinal baş bulunmakta olup diğerleri 1532 yılında Osmanlılar tarafından yok edilmiştir.

Muhteşem ana giriş kapısının önünde Aziz Jakab Şapeli yer almaktadır. Rahiplerin kiliselerinde köylülerin ibadet etmesi yasak olduğundan şapel aslında Orta Çağ'da yerleşim yerinin kilisesi olarak işlev görüyordu.
Dört yonca yaprağı planında olan Romanesk tarzı şapel, yaklaşık 1260 yılında inşa edilmiştir. Manastırın kilisesinden çok daha az süslenmiş olup bugünkü halini 18. yüzyılda gerçekleşen bir onarımdan sonra almıştır.
Ják Kilisesi çalkantılı bir geçmişe sahiptir: Kimi kısımları insanlar tarafından yıkılmış, içerisinde yangın çıkmış ve yıldırım da çarpmıştır. Son tadilatı Frigyes Schulek’in planlarına göre 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir.

İlgili ekstralar

Benediktin Manastırı (Tihany, Macaristan)

Tihany'daki Benediktin manastırı 1055'te Macar Kralı I. András tarafından kuruldu.

Pauline Manastırı (Jakab dağı, Macaristan)

Animasyondaki Pauline Manastırı Mecsek Dağları'nda yaşayan keşişler için 1225'te Pecs Piskoposu tarafından inşa ettirildi.

St. Gallen Manastırı (11. yüzyıl)

Manastır yüzyıllar boyunca Benediktin tarikatının en önemli binasıydı.

Çanlar

Vurmalı çalgılar arasında yer alan idiofonların pek çok türü vardır.

Aziz Yuhanna Kilisesi (Ohri, 13. yüzyıl)

Pitoresk bir konumda yer alan kilise adını Havari Aziz Yuhanna'dan almıştır.

Gotik Katedral (Clermont-Ferrand, 15. yüzyıl)

Adı Türkçeye "Hazreti Meryem'in göğe kabulü" olarak çevrilebilecek katedral, gül penceresi ve payeleri sayesinde Fransız Gotik mimarisinin bir incisidir.

Katolik Bölge Kilisesi (Feldebrő, Macaristan)

11. yüzyılda inşa edilmiş bölge kilisesi, Macaristan'ın en önemli eski mimari eserlerinden biridir.

Melk Manastırı (Avusturya)

Benediktin Tarikatı'na ait 900 yıllık geçmişe sahip manastır, Tuna Nehri'nin kıyısındaki Melk kentinde bulunur.

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Tarihsel Topoğrafya (Yerler - Karpat havzası)

Boş harita üzerinde Karpat havzası'nın önemli yerleri bul!

Viking Ahşap Kilisesi (Borgund, 13. yüzyıl)

Orta Çağ'daki durumunda korunan Norveç ahşap kilise.

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Cella Septichora (Pécs, Macaristan, 4. yüzyıl)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Cella Trichora (Pécs, Macaristan)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Dóm Meydanı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in ünlü meydanında Adak Kilisesi ve onu çevreleyen kemerlerin altında Ulusal Panteon da bulunuyor.

Added to your cart.