İnebahtı Muharebesi (1571)

İnebahtı Muharebesi (1571)

Bu ünlü deniz muharebesinde Kutsal İttifak'ın filosu Osmanlı filosunu yendi.

Tarih

Etiketler

İnebahtı, Deniz savaşı, Lepanto Savaşı, Ali Paşa, Don Juan de Avusturya, Patras Körfezi, Osmanlı İmparatorluğu, Kutsal Lig, muharebe, filo

İlgili ekstralar

Görüntüler

İnebahtı

 • Hristiyan filosu
 • Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı filosu

 • sol kanat - Uluç Ali Paşa komutasında 61 adet Osmanlı, Cezayir, Suriye, Anadolu ve Yunan kadırgası ile 19 adet Osmanlı galyotu.
 • sağ kanat - Mehmed Paşa komutasında 60 adet Osmanlı, Libya, Anadolu ve Mısır kadırgası ile 2 adet galyot.
 • merkez - Ali Paşa komutasında iki sıra halinde düzenlenmiş 87 adet Osmanlı, Rodos, Kara Deniz, Çanakkale ve Yunan kadırgası.
 • yedekler - Turgut Reis komutasında 8 adet Yunan ve Osmanlı kadırgası ile 22 adet galyot.

Hristiyan filosu

 • sol kanat - Agostino Barbarigo komutasında 53 adet Venedik kadırgası ile 2 adet kalite.
 • sağ kanat - Giovanni Andrea Doria komutasında 53 adet Venedik, İspanyol, Cenova ve Papalık kardırgası ile 2 adet kalite.
 • merkez - Don Juan de Austria komutasında 62 adet Venedik, Papalık, İspanyol, Cenova ve diğer İttifak kadırgası ile 2 adet kalite.
 • yedekler - Álvaro de Bazán komutasında 38 adet Venedik, İspanyol, Napoli, Papalık ve Cenova kadırgası.

Muharebenin süreci

 • El Real
 • Sultana

Anlatma

1. aşama (7 Ekim 1571)

Hristiyan Kutsal İttifak'ın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun filoları bugünkü Yunanistan'ın kıyılarında bulunan Patras Körfezi'ndeki İnebahtı (Naupactos) limanının yakınlarında birbiriyle savaştı.
Her iki filo dört ana bölüme ayrılmıştı (sol kanat, merkez, sağ kanat ve yedek). Ancak Osmanlı komutanı Ali Paşa yedekte fazla kadırga bırakmazken Hristiyan filosunun komutanı Don Juan de Austria bu birliğe de büyük önem vermişti.
Büyük savaşa katılan filolar iki yüzer kadırga ile benzer büyüklükteydi. Ancak, komutanın daha yetenekli olması ve yaklaşık iki kat fazla toptan oluşan silah gücü Hristiyan filosuna üstünlük getirmişti.

2. aşama (7 Ekim 1571)

Deniz savaşında az deneyime sahip olan Ali Paşa alelacele hücum emrini verdi. Muharebenin başında Osmanlı merkezinin kadırgaları 6 kaliteden oluşan korkunç Hristiyan ateş hattını kırdı ve kıyı yakınlarındaki sağ kanadı da Hristiyan sol kanadına karşı üstünlük kazandı. Ancak Hristiyan yedeği saldırıyı durdurdu ve merkezdeki Osmanlı Amiral gemisi de yok oldu. Komutanlarını kaybetmelerinden ötürü Osmanlı filosu bir tedirginlik yaşadı. Karmaşık bir hal alan muharebede Hristiyan kadırgaları üstünlük kazandı ve Osmanlı gemileri arka arkaya teslim oldu.

3. aşama (7 Ekim 1571)

Geri dönen ve çekilmek isteyen Osmanlı kadırgaları hala savaşta olan birliklerini dağıttı. Osmanlı merkezi de kendini daha fazla savunamadı ve bu ümitsiz savaştan şimdiye kadar başarılı savaşan Osmanlı sol kanadı da kaçmak zorunda kaldı. Katliamın bilançosu şok ediciydi: Osmanlıların gemi ve can kaybı Hristiyan filosununkinin birkaç katı kadardı. Üstelik birçok Osmanlı kadırgası Kutsal İttifak'ın eline geçti. Tarihin en büyük deniz muharebelerinden biri Osmanlıların yükselişini yavaşlattı, ancak durduramadı.

İlgili ekstralar

Gemi Topu (17. yüzyıl)

Toplar karada yaygınlaştıktan sonra deniz savaşlarında da kullanılmaya başladı.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Jutland Muharebesi (1916)

İngilizler ve Almanlar arasındaki muharebe, bugüne kadar tarihin en büyük savaş gemileriyle gerçekleşen deniz muharebesi sayılmakta.

Midway Muharebesi (1942)

İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri, Pasifik Cephesi'nde bir dönüm noktası oldu.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Ragusa (16. yüzyıl)

Günümüzde Dubrovnik olarak bilinen Hırvatistan'daki şehir muhteşem mimarisi ve konumu ile tanınır.

Tarihsel Topoğrafya (Muharebeler – Evrensel Tarih)

Boş harita üzerinde gelmiş geçmiş en önemli muharebelerin konumunu bulun!

Trafalgar Muharebesi (1805)

Napolyon savaşları sırasında gerçekleşen muharebede Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu Fransız-İspanyol filosunu yendi.

Venedik'te Bir Tüccarın Evi (Orta Çağ)

Venedik Orta Çağda uzun mesafeli deniz ticareti sayesinde zengin oldu.

Belgrad Kuşatması (4-22 Temmuz 1456)

Macar ve Osmanlı orduları arasındaki savaşların en ünlülerinden olan Belgrad Kuşatması anısına dünyadaki bütün Hristiyan kiliselerinde her gün öğlen vakti...

Hastings Muharebesi (1066)

Hastings Muharebesi'nde Anglosaksonlara karşı zafer kazanan Norman Fatih William İngiltere Kralı olmuştur.

Kurşun Asker

Hans Christian Andersen'in efsanevi masal karakteri bir dioramada modellenmektedir.

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Muhi Muharebesi (11-12 Nisan 1241)

Moğollara karşı savaşta birçok yanlış karar Macarların yıkıcı yenilgisine neden oldu.

Varna Muharebesi (1444)

Varna muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmış Macar Kralı I. Ulászló hayatını bile kaybetti.

Zama Muharebesi (MÖ 202)

Afrika'da, II. Pön savaşı sırasında gerçekleşen muharebede Scipio ile Roma ordusu, Hannibal komutasındaki Pön ordusuna karşı karar verici zafer kazandı.

Added to your cart.