Habsburg İmparatorluk Piyadesi

Habsburg İmparatorluk Piyadesi

Habsburg İmparatorluk ordusunun piyadeleri Modern Çağ'da birçok savaş alanında şavaşıyordu.

Tarih

Etiketler

Habsburg, piyade, imparatorluk, asker, Habsburg Monarşisi, süngü, ordu

İlgili ekstralar

Sorular

 • "Uzun savaş"a hangi barış antlaşması son verdi?
 • Budin Kalesi Osmanlılardan hangi yılda geri alındı?
 • Kutsal İttifak kimin teşvikiyle kuruldu?
 • Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmayı son olarak hangi yılda denedi?
 • Kutsal İttifak hangi şehrin kuşatması başarısızlıkla sonuçlanınca kuruldu?
 • Kuruc Hareketi'nin lideri kimdi?
 • Miklós Zrínyi'nin öğretmeni kimdi?
 • Miklós Zrínyi nasıl öldü?
 • Miklós Zrínyi'nin orduları Osijek Köprüsü'nü hangi yılda yakarak yok etti?
 • 1604-1606'da gerçekleşen Habsburglar'a karşı ayaklanmanın lideri kimdi?
 • 17. yüzyılda Erdel hükümdarlarına ne denirdi?
 • Erdel'de altın çağ kimin döneminde yaşandı?
 • Bocskai ayaklanmasına\nhangi barış antlaşması son verdi?
 • "Uzun Savaş" yerine kullanılan diğer ifade nedir?
 • Zitvatorok Barış Antlaşması ne zaman imzalandı?
 • Savoy prensi Eugen'in komutasındaki ordu Osmanlıları nerede\nbüyük bir yenilgiye uğrattı?
 • Karlofça Antlaşması ne zaman imzalandı?
 • Macaristan kaç yıl Osmanlı egemenliği altında kaldı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Kuruc Askeri

Kuruclar, 17-18. yüzyıllarda Habsburg Hanedanı’na karşı ayaklanmalara katılan birçok toplumsal tabakadan gelen Macar askerleridir.

Amerikan İç Savaşı Askerleri

Amerikan İç Savaşı'nda güneydeki Konfedere Devletleri ile kuzeydeki Birleşik Devletler birbirine karşı savaşmıştır.

Haydular (Macar Asker Grubu)

Önceleri silahlı sığır çobanları olarak çalışan haydulardan István Bocskai etkili bir ordu kurdu.

Macar Hussarı

Macar kökenli bu hafif süvariler 18-19. yüzyılda yaygındı.

Macar Özgürlük Savaşı Askerleri (1848-49)

Macar Özgürlük Savaşı'na Macar askerleri, Habsburg İmparatorluğu askerleri ve Rus askerleri katıldı.

Napolyon’un Askeri (19. yüzyıl)

Napolyon Bonaparte'ın Grande Armée adlı ordusu, yenilmez olarak kabul ediliyordu.

Rus Çarı I. Petro

Batı Avrupa'dan etkilenen Çar, Rusya İmparatorluğu'nu reformlarla modernleştirmeye çalışıyordu.

Sándor Petőfi: János vitéz (Yiğit János)

Eserdeki hussarların (hafif süvarilerin) yolunu takip edebiliriz.

Wolfgang von Kempelen'in Satranç Otomatı

'Türk', İrlanda asıllı Macar bilim adamının en ünlü icatlarından biridir.

Kurşun Asker

Hans Christian Andersen'in efsanevi masal karakteri bir dioramada modellenmektedir.

Added to your cart.