Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Tarih

Etiketler

Giza, Mısır, piramit, Giza Yaylası, mezarlık, Antik Dönemin Harikaları, Keops, Nil, Sfenks, firavun, Dünya mirası, mezar, Güneş tanrısı, mezar odası, cenaze tapınak, vadi tapınağı, Antik Çağ, hükümdar, bina, yapı, Kahire, Nekropol, lahit, kilise, mumyalama, hanedan

İlgili ekstralar

Görüntüler

Üstten görünüş

 • Keops Piramidi (Büyük Piramit) - Gize Piramitlerinin en büyüğü, belki de Dünya'nın en ünlü piramidi. MÖ 26. yüzyılda, Dördüncü Hanedan’dan olan firavun Khufu (Keops) için yapıldı. Piramit 146,7 metre yüksekliğinde.
 • Kefren Piramidi - Gize Piramitlerinin arasında ikinci en büyük (143,5 metre) piramit, MÖ 26. yüzyılın ortasında Keops'un oğlu Kefren için yapıldı.
 • Mikerinos Piramidi - Gize Piramitlerinin en küçüğü, MÖ 26. yüzyılın sonunda hüküm süren Kefren'in oğlu Mikerinos için yapıldı. Piramidin orijinal yüksekliği 66 metreydi.
 • şose - Vadi tapınağından piramide giden yükseltilmiş yol, 18 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğundaydı. Yolun yerden yüksekliği ise 40 metreyi bile buluyordu.
 • Keops Vadi Tapınağı - Piramit kompleksinin ek binaları arasında yer alan yapıların ritüel ve kutsal rolü, Dördüncü Hanedan'dan sonra önem kazandı. Keops Vadi Tapınağı hakkında hiçbir bilgi bulunmamakta.
 • Piramitler Şehri - Gize Yaylası'nda üç büyük piramit dışında tapınaklar, mastabalar, kaya mezarları ile ölü kültü ve inşaatıyla ilgili başka binalar da yer alıyor.
 • Batı mezarlık
 • Doğu mezarlık
 • Mikerinos Vadi Tapınağı - Vadi tapınağı, piramitlerin inşaası sırasında malzemelerin taşındığı ana yol olan nehir kenarında bulunmaktaydı.
 • evler
 • inşaatçıların köyü
 • Kefren Vadi Tapınağı - Günümüze kalan vadi tapınaklarından en iyi durumda olanıdır. Trapez şeklindeki yapı, dev kireç taşı bloklardan inşa edildi. Tapınağın yanında büyük olasılıkla liman vardı.
 • Sfenks - Gize'deki insan başlı, aslan gövdeli bir heykel, en ünlü sfenks betimidir. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan ölüler şehrinin koruyucusu sfenks, büyük olasılıkla Kefren döneminde yapıldı.
 • Sfenks Tapınağı - Kefren Vadi Tapınağı'nın yanına inşa edildi. İki tapınak arasında yalnızca dar bir yol vardı. Tapınağın tasarımı her iki ekseninin simetrik oluşundan dolayı eşsiz.
 • Kraliçe Hentkaves'in mezarı - Piramit şehrinde Kraliçe Hentkaves'in mezarı da bulunuyordu. İki katlı mastabanın duvarında zengin süslemeler vardı.
 • Nil - Dünya'nın en uzun (6.685 km) ve en ünlü nehri. On Afrika ülkesinden geçer ve Akdeniz'e dökülür. Deltası Kuzey Mısır'dadır.

Antik dünyanın ayakta kalan harikaları

Antik Mısır mimarisinin en önemli eserleri ölü gömme ve din ile ilgilidir.
Firavunların mezarı olarak inşa edilen piramitlerde bu iki fonksiyon birleşmiştir. En ünlü piramitler Antik Çağ harikaları arasına giren Gize piramitleridir.
Bugünkü Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan piramit grubu MÖ 26. yüzyılda, Eski Krallık Dönemi'nde inşa edildi.
Üç piramit Khufu, Khafre ve Menkaure (Yunanca: Keops, Kefren ve Mikerinos) için yapıldı.
Bunlar firavunların 4. Hanedanı'na giren baba, oğul ve torundur.
Piramitler (başlangıçtaki basamaklı düzenden sonra) kare tabanlı piramit şeklinde yapıldı. Bazen onlarca yıl süren inşaatlarında aynı anda yaklaşık yüz bin kişi çalıştı.

Piramitlerin bekçisi Sfenks

Keops Piramidi

 • Keops Piramidi (Büyük Piramit) - Gize Piramitlerinin en büyüğü, belki de Dünya'nın en ünlü piramidi. MÖ 26. yüzyılda, Dördüncü Hanedan’dan olan firavun Khufu (Keops) için yapıldı. Piramit 146,7 metre yüksekliğinde.
 • Kraliçe piramitleri - Keops Piramidi'nin doğu tarafında kült ve aile üyelerine yapılan piramitler yer alır.
 • Batı mezarlık
 • Doğu mezarlık
 • Keops'un Cenaze Tapınağı - 52,5 metre uzunluğundaki tapınak, Tura kireç taşından yapıldı. Keops'un gemisinin yer aldığı yapıda sütunlar dizisi ve kurban tapınağı da bulunuyordu.

Khufu Piramidi – en büyük

Gize piramitlerinin en büyüğü firavun Khufu (Yunanca Keops) için yapıldı. Orijinal yüksekliği 146-147, taban kenarlarının uzunluğu 230 metreydi. Taban alanı 5 hektardan fazlaydı.
Muazzam eser aşağı yukarı (her biri birkaç ton ağırlığında olan) 2,5 milyon adet taş bloktan yapıldı. Bunlar Gize Yaylası'ndan buraya Nil üzerinden gemilerle getirildi.
Piramidin inşaatı mükemmel mühendislik tasarımı ve çalışma gerektirdi. İlkel aletlerle (ama uygun yöntemlerle) muhteşem binalar yapıldı (Harç kullanılmadan birleştirilen taş blokların arasına bir iğne bile sokmak imkansızdır; piramidin yanları tam olarak dört ana yöne bakar; taban kenarlarının uzunluğu arasındaki fark 20 cm'yi geçmez; piramidin çevresindeki kaldırımın yükseklik farkı en fazla 2,5 cm'dir vb.).

Büyük Piramit

Kefren Piramidi

 • Kefren Piramidi - Gize Piramitlerinin arasında ikinci en büyük (143,5 metre) piramit, MÖ 26. yüzyılın ortasında Keops'un oğlu Kefren için yapıldı.
 • ek piramit - Piramidin güney tarafındadır. Orijinal yüksekliği yaklaşık 21 metreydi.
 • Kefren'in Cenaze Tapınağı - Bu tür tapınakların en büyüklerinden biri. Yapısıyla klasik cenaze tapınaklarına model oldu.

Kafre Piramidi – ortanca

Firavun Kafre'nin (Yunanca: Kefren) piramidi büyüklük bakımından üç Gize piramidinin ortancasıdır.
Orijinal yüksekliği yaklaşık 143, taban kenarlarının uzunluğu yaklaşık 215 metreydi. Farklı büyüklükte ve kalitede taşlar üst üste dizilerek yapıldı. Bloklar aynı şekle oyulmadan kusursuz biçimde birbiriyle birleştirildi.
Koruyucu kaplaması Büyük Piramit'teki gibidir, ama kalınlığı çok daha azdır. Dış kaplama levhaları günümüzde sadece piramidin en üst bölümünde görülür. Levhalar Nil'in doğu tarafından getirilen, parlak beyaz renge cilalanmış kireç taşından yapılmıştır.
Piramidi kazan arkeologun (Belzoni) mezar odasındaki lahitte bir boğanın kemik kalıntılarına rastlamış olması oldukça ilginçtir.

Kireç taşı "şapkası"

Mikerinos Piramidi

 • Mikerinos Piramidi - Gize Piramitlerinin en küçüğü, MÖ 26. yüzyılın sonunda hüküm süren Kefren'in oğlu Mikerinos için yapıldı. Piramidin orijinal yüksekliği 66 metreydi.
 • Kraliçe piramitleri - Keops Piramidi'nin doğu tarafında üç ek piramit vardır: ikisi basamaklı piramit, üçüncüsü ise "gerçek" piramit şeklinde inşa edildi.
 • Mikerinos'un Cenaze Tapınağı - Mikerinos Piramidi'nin doğu tarafının ortasındadır. Kare tabanlı tapınak, kireç taşı bloklardan yapıldı.

Menkaure Piramidi – en küçük

Firavun Menkaure'nin (Yunanca: Mikerinos) mezarı olarak inşa edilen yapı üç Gize piramidinin en küçüğüdür.
Orijinal yüksekliği 66, taban kenarlarının uzunluğu 103 metreydi. Malzemesi Büyük Piramit'in kaplaması olan Tura kireç taşıydı, alt bölümü ise devasa Asvan graniti bloklarıyla kaplandı.
Efsaneye göre piramidin inşaatı 6. Hanedan Dönemi'nde ilk Mısır kraliçesi olan güzel Nitokris tarafından tamamlandırıldı, sonra o da buraya gömüldü. Ancak bu efsaneyi kanıtlayacak bir delil bulunmamıştır (Yerlilere göre bazen piramidin yanında Nitokris'in ruhu görülür).

Sfenks

 • Sfenks - Gize'deki insan başlı, aslan gövdeli bir heykel, en ünlü sfenks betimidir. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan ölüler şehrinin koruyucusu sfenks, büyük olasılıkla Kefren döneminde yapıldı.
 • Sfenks Tapınağı - Kefren Vadi Tapınağı'nın yanına inşa edildi. İki tapınak arasında yalnızca dar bir yol vardı. Tapınağın tasarımı her iki ekseninin simetrik oluşundan dolayı eşsiz.

Ölüler Şehri'nin bekçisi

Bu gizemli heykel Antik Mısır mimarisinde eşi bulunmayan bir eserdir. Kafası insan başı, vücudu aslan şeklinde olan devasa heykel firavunu temsil etmekte olup içinde insan doğasını, ilahi gücü ve aslanın gücünü birleştirir.
Uzunluğu 73 metre, yüksekliği yaklaşık 20 metre olan Sfenks ebediyetin sembolü olmakla birlikte aynı zamanda Nekropolis'in (Ölüler Şehri) bekçisidir de.
Yapılışının tarihi günümüze kadar tartışılır. Bazı bilim insanları piramitlerden bile daha eski olduğunu, bazıları ise Khufu veya Khafre Dönemi'nde yapıldığını savunur. Ancak kesin olan şudur ki, bu heykel Büyük Piramit için çıkartılan devasa kireç taşı bloklarından oyuldu.
Rüzgarla taşınan kumlar, içine sızan su, nem ve hava kirliliği heykelde pek çok hasara neden olduğundan onarımı sürekli devam eder.

Sfenks

İç yapısı

 • Odacıklar - Kral Odası'nın üstünde 18. yüzyılda, Nathaniel Davidson tarafından bulunan beş odacıklar vardır. Kral Odası'nın tavanını oluşturan dokuz büyük yassı taşın basıncından kurtulmak için yapıldığı düşünülmekte.
 • Havalandırma Kanalları
 • Kral Odası - Duvar kaplamasında granit kullanılan tek yerdi. Odanın ortasında ise yalnızca kırmızı granitten yontulmuş lahit vardı.
 • Kraliçe odası - En çok kabul gören görüşlere göre, bu oda tamamlanmamış bir mezardır, (yanıltıcı) adını ise Arap gezginler koydu.
 • Büyük Galeri - Firavunun mezarına girişi yaklaşık 47 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde olan tünel sağladı.
 • İniş Dehlizi
 • Çıkış Dehlizi
 • Giriş - Mezar soyguncularından korumak için yer seviyesinden 17 metre yükseğe yapıldı.

Piramidin içinde keşif seferi

Mezarın içine giden dehlizin girişi piramidin kuzey tarafında, yer seviyesinden 17 m yükseklikteydi. Mezar soyguncularından korumak için girişi duvar örülerek kapatıldı.
Piramidin içi MS 820'ye kadar el değmeden kalabildi (Abdullah El-Memun ve ekibi piramidin içine ilk girmeyi başaranlardı, ancak şaşırtıcı bir şekilde lahdin içini boş buldular).
Girişten sonraki inişli dehliz yer seviyesinde ikiye ayrılır: Aşağıya doğru ilerlendiğinde tamamlanmamış bir mezar odasına, yukarıya doğru ilerlendiğinde ise uzunluğu 47,5 metre, yüksekliği 8,5 metre olan büyük bir salona ulaşılır.
Piramit içinin merkezi noktası olan firavunun mezar odası salonun hemen yanında bulunur.
Mezar odasının tavanının çökmemesi için üstünde taşıyıcı eleman inşa edildi. İç hava akımı ise havalandırma kanalları yardımıyla sağlandı.

Animasyon

 • Nil - Dünya'nın en uzun (6.685 km) ve en ünlü nehri. On Afrika ülkesinden geçer ve Akdeniz'e dökülür. Deltası Kuzey Mısır'dadır.
 • şose - Vadi tapınağından piramide giden yükseltilmiş yol, 18 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğundaydı. Yolun yerden yüksekliği ise 40 metreyi bile buluyordu.
 • Keops Vadi Tapınağı - Piramit kompleksinin ek binaları arasında yer alan yapıların ritüel ve kutsal rolü, Dördüncü Hanedan'dan sonra önem kazandı. Keops Vadi Tapınağı hakkında hiçbir bilgi bulunmamakta.
 • Piramitler Şehri - Gize Yaylası'nda üç büyük piramit dışında tapınaklar, mastabalar, kaya mezarları ile ölü kültü ve inşaatıyla ilgili başka binalar da yer alıyor.
 • Doğu mezarlık
 • Keops Piramidi (Büyük Piramit) - Gize Piramitlerinin en büyüğü, belki de Dünya'nın en ünlü piramidi. MÖ 26. yüzyılda, Dördüncü Hanedan’dan olan firavun Khufu (Keops) için yapıldı. Piramit 146,7 metre yüksekliğinde.
 • Kraliçe piramitleri - Keops Piramidi'nin doğu tarafında kült ve aile üyelerine yapılan piramitler yer alır.
 • Keops'un Cenaze Tapınağı - 52,5 metre uzunluğundaki tapınak, Tura kireç taşından yapıldı. Keops'un gemisinin yer aldığı yapıda sütunlar dizisi ve kurban tapınağı da bulunuyordu.
 • Kefren Piramidi - Gize Piramitlerinin arasında ikinci en büyük (143,5 metre) piramit, MÖ 26. yüzyılın ortasında Keops'un oğlu Kefren için yapıldı.
 • Mikerinos Piramidi - Gize Piramitlerinin en küçüğü, MÖ 26. yüzyılın sonunda hüküm süren Kefren'in oğlu Mikerinos için yapıldı. Piramidin orijinal yüksekliği 66 metreydi.
 • Sfenks - Gize'deki insan başlı, aslan gövdeli bir heykel, en ünlü sfenks betimidir. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan ölüler şehrinin koruyucusu sfenks, büyük olasılıkla Kefren döneminde yapıldı.
 • Odacıklar - Kral Odası'nın üstünde 18. yüzyılda, Nathaniel Davidson tarafından bulunan beş odacıklar vardır. Kral Odası'nın tavanını oluşturan dokuz büyük yassı taşın basıncından kurtulmak için yapıldığı düşünülmekte.
 • Havalandırma Kanalları
 • Kral Odası - Duvar kaplamasında granit kullanılan tek yerdi. Odanın ortasında ise yalnızca kırmızı granitten yontulmuş lahit vardı.
 • Kraliçe odası - En çok kabul gören görüşlere göre, bu oda tamamlanmamış bir mezardır, (yanıltıcı) adını ise Arap gezginler koydu.
 • Büyük Galeri - Firavunun mezarına girişi yaklaşık 47 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde olan tünel sağladı.
 • İniş Dehlizi
 • Çıkış Dehlizi
 • Giriş - Mezar soyguncularından korumak için yer seviyesinden 17 metre yükseğe yapıldı.
 • kireç taşı bloklar - Piramitlerin dışı Tura kireç taşıyla kaplandı. Çok iyi perdahlanmış beyaz kireç taşları, güneşte gözü kamaştırıyordu.
 • taş bloklar - Yapıların çoğu düşük kaliteli, yerel kireç taşından inşa edildi. Granit bloklar yalnızca destek ve yük taşıyan yapılarda ve lahitlerde kullanıldı. Taş blokların ağırlığı 1,5 ton ile onlarca ton arasında değişiyordu.

Gize
Yaylası

 • Sfenks - Gize'deki insan başlı, aslan gövdeli bir heykel, en ünlü sfenks betimidir. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan ölüler şehrinin koruyucusu sfenks, büyük olasılıkla Kefren döneminde yapıldı.
 • Mikerinos Piramidi - Gize Piramitlerinin en küçüğü, MÖ 26. yüzyılın sonunda hüküm süren Kefren'in oğlu Mikerinos için yapıldı. Piramidin orijinal yüksekliği 66 metreydi.
 • Kefren Piramidi - Gize Piramitlerinin arasında ikinci en büyük (143,5 metre) piramit, MÖ 26. yüzyılın ortasında Keops'un oğlu Kefren için yapıldı.
 • Keops Piramidi (Büyük Piramit) - Gize Piramitlerinin en büyüğü, belki de Dünya'nın en ünlü piramidi. MÖ 26. yüzyılda, Dördüncü Hanedan’dan olan firavun Khufu (Keops) için yapıldı. Piramit 146,7 metre yüksekliğinde.
 • Gize Yaylası - Mısır'ın başkenti Kahire yakınında Nil Nehri'nin batısında kireç taşından plato.
 • Nil - Dünya'nın en uzun (6.685 km) ve en ünlü nehri. On Afrika ülkesinden geçer ve Akdeniz'e dökülür. Deltası Kuzey Mısır'dadır.

Piramit

 • kireç taşı bloklar - Piramitlerin dışı Tura kireç taşıyla kaplandı. Çok iyi perdahlanmış beyaz kireç taşları, güneşte gözü kamaştırıyordu.
 • taş bloklar - Yapıların çoğu düşük kaliteli, yerel kireç taşından inşa edildi. Granit bloklar yalnızca destek ve yük taşıyan yapılarda ve lahitlerde kullanıldı. Taş blokların ağırlığı 1,5 ton ile onlarca ton arasında değişiyordu.

Zaman tüneli

Anlatma

En eski piramitler Antik Mısır'da, MÖ 27. yüzyılda, III. Hanedan döneminde inşa edilir. Yapıların temel amacı, Güneş Tanrısı'nın oğlu olarak tapınılan firavunlara yaraşır bir mezar yeri hazırlamaktır.

Giza Piramitleri, Dünya'da en bilinen piramitlerdendir ve Mısır'ın günümüzdeki başkenti Kahire'nin yakınlarında, Nil deltasının ağzında bulunmaktadır.
Giza Yaylası'nın eteklerindeki kireç taşı oluşumlarından inşa edilen yapılar, haklı olarak Antik Dönemin Harikaları arasında yerini alır.

Anıtsal yapılar için gereken malzemelerin bir kısmı gemilerle taşınır ve bunun için Nil'in kıyısına liman da inşa edilir.
Büyük boyutlu inşaat için çok işçiye gerek vardır. Piramitlerin inşaatında aynı zamanda yüz bin hür insanın bile çalıştığı düşünülmektedir. İşçiler için ayrı kamplar yapılır. Diğer binalarla birlikte nehrin kıyısında sanki bir şehir oluşturulur.

Yaratıcı mühendislik ve insanüstü çalışmanın sonucu üç dev piramidi içinde barındıran Piramitler Şehri ortaya çıkar. Üç piramidin yapısı birbirine çok benzer. Vadi tapınakları şoseyle mezarlığın merkezine bağlanır, firavunların mezarlarının çevresinde, firavunun ailesinin ve soyluların mezarları, yani mastabalar vardır.

Üç piramidin en büyüğü Khufu'nun, ortancası Kefren'in, en küçüğü ise Mikerinos'un mezarıdır. Her üçü de Dördüncü Hanedanlık döneminin hükümdarlarıdır: baba, oğul ve torun. Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın en eski ve hala yaşayan tek anıtı, firavun Khufu'ya mezar olarak inşa edilen Büyük Piramit, yani Keops Piramidi'dir. Çin Seddi'yle birlikte bilinen en büyük yapı.
Mezarlar kare tabanlı piramit şeklindedir. Keops Piramidi'nin 230 metre uzunluğundaki kenarları dört ana yönü gösterir. Dört futbol sahası büyüklüğündeki alan mükemmel derecede düzleştirilmiştir. Günümüzde 137 metre yüksekliğinde olan yapı, yaklaşık 2 milyon adet 1,5 ile 10 ton arası ağırlığında olan dikdörtgen prizması şeklindeki taş bloklardan inşa edilir. Devasa mezarın ağırlığı yaklaşık 5 milyon tondur. Piramitlerin dışı, çok iyi perdahlanmış beyaz kireç taşlarıyla kaplanır.

Piramidin esas girişi, kuzey tarafına yer seviyesinden 17 metre yükseğe yapılır; böylece firavunun lahdi, mezar soyguncularından korunmak istenir.
Giriş dehlizi, piramidin içinde kollara ayrılır. İniş dehlizi, yer yüzeyinin altındaki Yeraltı Odası'na, Çıkış dehlizi ise Büyük Galeri'ye ve Kraliçe Odası'na gider.
Büyük Galeri'nden çıkan yol Kral Odası'na açılır. Kral Odası firavunun lahdini saklar.
Piramit içine havalandırma kanalları, Kral Odası'nın üstüne odacıklar yapılır.

Ölü şehrin özel bir sakini de vardır. Nekropolün koruyucusu olan gizemli heykel, aslan gövdeli, insan başlı sfenkstir.
Sfenksin kökeni hala bilinmemekte. En çok kabul gören görüşlere göre, firavun Kefren inşa ettirir. Büyük olasılıkla heykel onun yüz hatlarını gösterir. Görevi piramitler şehrini korumaktır.
Gize Piramitleri 1979'da Unesco Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Piramitler hayranlık uyandıran görünüşleriyle ve çözülememiş gizlemleriyle her yıl milyonlarca turist çekmektedir.

İlgili ekstralar

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Eski Mısır Tanrıları

Eski Mısırlılar çok sayıda tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

Kıyafetler (Antik Çağ’daki Mısırlılar)

Antik Çağ'daki Mısırlı kadınlar ve erkekler özel kıyafetler ve takılar kullandı.

Megiddo Muharebesi

İlk Megiddo Muharebesi oarak bilinen savaşta Firavun III. Thutmose ona karşı savaşanları yendi.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Tarihsel Topoğrafya (Yerler)

Boş bir harita üzerinde önemli tarihi yerleri bul!

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Kadeş Muharebesi (MÖ 1285)

Antik Doğu'nun en büyük muharebelerinden biri olan (Mısırlılar ve Hititler arasındaki) Kadeş Muharebesi'nde net bir sonuç alınamadı.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Added to your cart.