Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Tarih

Etiketler

Mezopotamya, Mısır, Pers Ülkesi, Babil, Roma, Eski Babil Krallığı, Mısır Yeni Krallığı, Yeni Asur İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Makedon İmparatorluğu, Maurya İmparatorluğu, Római Birodalom, Antik Roma, Hindistan, Antik Çağ, imparatorluk, fetih, ülke, Ülkeler, hükümdarlar, kıtalar, tarih, başkent, harita, sınır, harita bilgisi, boş harita

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlk Çağ İmparatorlukları

İmparatorluk siyasi açıdan bakıldığında çeşitli milletleri ve ülkeleri egemenliği altında toplayan geniş alana yayılmış devlet biçimidir. Etnik ve kültürel bakımdan çok çeşitlidir.

Büyük imparatorluklar tarih boyunca fetihler (askeri güç kullanımıyla) ya da ekonomik ve siyasi baskı yoluyla kurulmuştur.
Güçlü bir merkezi iktidar tarafından yönetilmiş olmaları efsanevi imparatorlukların ortak özelliğidir.

Eski Babil Krallığı (MÖ 18. yüzyıl)

 • Babil - Eski Babil İmparatorluğu'nun başkentiydi. MÖ 19. yüzyılda kuruldu, ancak MÖ 4. binyılda bile burada bir şehrin var olduğuna inanılmaktadır.
 • Ur
 • Ninova
 • Dicle
 • Fırat
 • Basra Körfezi

Eski Babil İmparatorluğu Hammurabi'nin askeri fetihleri yoluyla MÖ 18. yüzyılda kuruldu.
Sürekli genişleme ve akılcı politika ile Hammurabi neredeyse bütün Mezopotamya'yı hakimiyeti altında birleştirmeyi başardı.

Kısa ömürlü fakat güçlü ve iyi örgütlenmiş imparatorluk çeşitli milletlerin (Hititler, Kassitler) saldırıları nedeniyle MÖ 16. yüzyılda çöktü.

Yeni Mısır Krallığı (MÖ 15. yüzyıl)

 • Teb - Antık Mısır'da Waset olarak bilinirdi. Orta Krallık ve Yeni Krallık Dönemi'nin önemli bir kısmında krallığın başkentiydi.
 • Memfis
 • Gize
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Nil

Mısır'da Yeni Krallık Dönemi MÖ 16. yüzyılda Hiksosların kovulmasından sonra başladı.
Mısır bu zaman içerisinde bir imparatorluk haline geldi.
Teb yeniden başkent olarak seçildi.

Dış saldırılar, iç siyasi ve ekonomik sorunlar MÖ 11. yüzyılda bir zamanlar parlayan imparatorluğun çöküşünü getirdi.

Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ 7. yüzyıl)

 • Babil
 • Teb
 • Ninova - Akatça: Ninua. MÖ 705 ve 612 arasında Yeni Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi.
 • Kudüs
 • Sur
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Nil
 • Dicle
 • Fırat
 • Basra Körfezi

MÖ 10. yüzyılda Asurlular yeniden egemenlik kazandılar.
Reformlar ve askeri fetihler sayesinde Yeni Asur İmparatorluğu dönemin ve bölgenin en önemli imparatorluğu haline geldi.

Hem iç hem de dış etkenler nedeniyle zayıflayan imparatorluğa MÖ 7. yüzyılın sonunda Yeni Babil İmparatorluğu ve Medler tarafından son verildi.

Ahameniş İmparatorluğu (MÖ 5. yüzyıl)

 • Susa - Elam Devleti'nin başkentiydi, sonra Ahameniş İmparatorluğu'nun kışlağıydı. Tarihin en eski şehirlerinden biri.
 • Ekbatana - Ahameniş İmparatorluğu'ndaki hükümdarların yazlığıydı.
 • Persepolis - İnşaası Pers Kralı I. Darius (Dara) döneminde başladı. Pers İmparatorluğu'nun kutsal başkentiydi.
 • Pasargad - Tarihi kaynaklara göre Pers taç giyme törenleri burada düzenlenirdi. Büyük olasılıkla imparatorluğun birinci başkentiydi.
 • Babil
 • Memfis
 • Kudüs
 • Sur
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Nil
 • Dicle
 • Fırat
 • Basra Körfezi
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • İndus

Ahameniş İmparatorluğu Med İmparatorluğu'nun çökmesiyle birlikte MÖ 6. yüzyılda kuruldu.
Ahameniş Hanedanı tarafından yönetildi. Çok geniş bölgeye yayılan Birinci Pers İmparatorluğu içerisinde çeşitli millet ve devletler bulunuyordu.

Çok gelişmiş bir kamu yönetimi sistemine sahip olan imparatorluk MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısında Büyük İskender (III. Aleksandros) tarafından yenilgiye uğratıldı.

Makedonya Krallığı (MÖ 4. yüzyıl)

 • Pella - Makedonya Kralı I. Archelaus tarafından MÖ 5. yüzyılda kuruldu. Aigai'den sonra Makedonya Krallığı'nın başkentiydi.
 • Babil - Büyük İskender MÖ 323'te imparatorluğunun merkezi olan bu yerde öldü.
 • İskenderiye - Büyük İskender'in kendisinden adını alan şehir, onun en sevdiği şehirlerden biriydi.
 • Susa
 • Persepolis
 • Gordion
 • Kudüs
 • Sur
 • Belh
 • Bukephala
 • Memfis
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Nil
 • Dicle
 • Fırat
 • Basra Körfezi
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • İndus
 • Hydaspes

Makedonya Krallığı'nın yükselişi MÖ 4. yüzyılda en başta mükemmel ordusu sayesinde gerçekleşti.

Parlak dönemini II. Filip'in ve III. Aleksandros’un (Büyük İskender) hükümdarlığı altında yaşadı. Büyük İskender önemli fetihleriyle büyük bir imparatorluk kurdu.
Büyük İskender'in MÖ 323'te ölümünden sonra imparatorluk parçalara ayrıldı.

Maurya İmparatorluğu (MÖ 3. yüzyıl)

 • Pataliputra - Maurya İmparatorluğu'nun başkenti, Asoka'nın hükümdarlığı sırasında dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi.
 • Pattala
 • Samapa
 • Umman Denizi
 • Bengal Körfezi
 • Ganj
 • Hydaspes
 • İndus

Maurya Hanedanı tarafından yönetilen imparatorluk MÖ 4. yüzyılda kuruldu.
Asoka'nın hükümdarlığı sırasında parlak dönemine ulaştı. Asoka neredeyse bütün Hint Yarımadası'nı birleştirmeyi başaran ilk kişiydi.

İmparatorluk MÖ 2. yüzyılın başına gelindiğinde önemli ölçüde gücünü yitirdi; Mauryan Hanedanı, son üyesinin öldürülmesiyle sona erdi.

Roma İmparatorluğu (2. yüzyıl)

 • Roma - “Ebedi Şehir” devasa imparatorluğun başkenti olmasının yanında siyasi, dini ve ekonomik merkez olarak da rol oynadı.
 • Kudüs
 • İskenderiye
 • Sur
 • Memfis
 • Atina
 • Lutetia
 • Londinium
 • Kartaca
 • Yeni Kartaca
 • Kirene
 • Byzantion
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
 • Karadeniz

Roma uzun yüzyıllar boyunca süren savaşlar sayesinde güçlü bir imparatorluk ve Akdeniz Havzası'nın hükümdarı haline geldi.
Trajan'ın hükümdarlığı sırasında 1. yüzyıldan 2. yüzyıla geçişte en geniş sınırlarına ulaştı.
İmparatorluk 4. yüzyılın sonunda ikiye bölündü.

Art arda gelen barbar saldırıları Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden oldu.

İlgili ekstralar

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Makedonya (Makedon İmparatorluğu)

Efsanevi hükümdar ve general olan Büyük İskender muazzam büyüklükte bir imparatorluk kurdu.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Tarihte İnsan Göçleri

Animasyonda insanlık tarihinin en önemli göçleri tanıtılır.

Antik Roma Kuşatma Makineleri

Romalıların güçlendirilmiş yerleri kuşatmak için geliştirdikleri makineler çok etkiliydi.

Antik Roma Piyade Taktikleri

Antik Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri askeri taktikte ustaydı.

Arşimet'in Askeri Buluşları (MÖ 3. yüzyıl)

Antik Çağ'ın en önemli Yunanlı bilim adamlarından biri olan Arşimet'in unutulmaz askeri buluşları da vardı.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Eski Mısır Tanrıları

Eski Mısırlılar çok sayıda tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı.

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Makedon Askeri (MÖ 4. yüzyıl)

Antik Makedonya Krallığı'nın askerleri dünya çapında korkulan savaşçılardı.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Antik Roma Askeri Üsler (Castra)

Sürekli genişleyen Roma İmparatorluğu, fethedilen topraklarda askeri üsler kurdu.

Catalaunum Muharebesi (451)

Aetius'un kumandasındaki Roma ordusu Hun kralı Attila'nın istilacı ordusunu durdurdu.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

Gaugamela Savaşı (Kr. e. 331)

Taktik bir şaheser olarak kabul edilen savaşta Büyük İskender Perslere karşı belirleyici bir zafer kazandı.

İssos Muharebesi (M.Ö. 333)

Bu muharebede Büyük İskender'in Makedon ordusu III. Daryus'un kuvvet üstünlüğüne sahip Pers ordusuna karşı ezici zafer kazandı.

Kadeş Muharebesi (MÖ 1285)

Antik Doğu'nun en büyük muharebelerinden biri olan (Mısırlılar ve Hititler arasındaki) Kadeş Muharebesi'nde net bir sonuç alınamadı.

Makedonya Kuşatma Kulesi (MÖ 4. yüzyıl)

Büyük İskender'in ordusu, teknik araçlarının yardımıyla güçlendirilmiş kalelere karşı da başarılıydı.

Megiddo Muharebesi

İlk Megiddo Muharebesi oarak bilinen savaşta Firavun III. Thutmose ona karşı savaşanları yendi.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Pers Gemi Köprüsü (MÖ 5. yüzyıl)

Anadolu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüyü I. Darius İstanbul Boğazı'na, ikincisini Kserkses Çanakkale Boğazı'na sefer amaçlı inşa ettirdi.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Quinquereme (MÖ 3. yüzyıl)

Üç sıra kürekli yelkenliler, Helenistik Dönem'in özel savaş gemileriydi.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Termopylae Muharebesi (MÖ 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi yaşamını feda etmesinden ün kazandı.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Alesia (Fransa, MÖ 1. yüzyıl)

MÖ 52'de Julius Caesar (Jül Sezar) lejyonlarıyla birlikte Vercingetorix tarafından savunulan Galya şehri Alesia'yı kuşatma altına aldı.

Antik Çağda Hint Savaş Fili

Hintliler sayısız çatışmada Antik Çağın tankı sayılan savaş fillerini etkin şekilde kullandı.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4. yüzyılda başladı.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Titus Kemeri (Roma, 1. yüzyıl)

Titus'un Yahudi Savaşı'nda kazandığı zaferi hatırlatmak için Forum Romanum'un girişinde bu kemer yaptırıldı.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Added to your cart.