Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

Tarih

Etiketler

Bizans İmparatoru, Bizans, imparator, Orta Çağ, Konstantinopolis, kıyafet, süsleme, tarih, görünüş

İlgili ekstralar

Sorular

 • Bizans İmparatorluğu´nun merkezi hangi şehirdi?
 • Bizans İmparatorluğu´nun başkenti kimin adıyla adlandırıldı?
 • Bizans İmparatorluğu, en büyük olduğu zaman hangi kıtalara yayılmıştı?
 • Bizans İmparatorluğu´nun\ndiğer adı neydi?
 • Bizans İmparatorluğu´nun hükümdarı kimdi?
 • İstanbul´un ilk Yunanca adı neydi?
 • ˝Roma İmparatorluğu´nun pek çok geleneği, Bizans İmparatorluğu´nda da sürdürüldü.˝\nifadesi doğru mu?
 • ˝Bizans İmparatorluğu, Barbar akınlarına karşı kendini savunaMAdı.˝ \nifadesi doğru mu?
 • Hangi ifade Bizans İmparatorluğu için doğru DEĞİL?
 • Bizans İmparatorluğu´nun\nresmi dili hangisiydi?
 • ˝Bizans İmparatoru kilisenin\nde başıydı.˝\nifadesi doğru mu?
 • Bizans İmparatorluğu´nun ordusunda en çok kimler vardı?
 • Erken Orta Çağın en önemli Bizans imparatoru kimdi?
 • Justinianos´un hükümdarlığı sırasında aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçekleşmedi?
 • Kültür tarihi bakımından Justinianos´un yaptığı en önemli şey hangisiydi?
 • ˝Bizans İmparatorluğu´nun alanı Orta Çağda sürekli büyüyordu.˝\nifadesi doğru mu?
 • Bizans İmparatorluğu´nu\nhangi halk fethetti?
 • Osmanlılar, Konstantinopolis´i ne zaman fethettiler?
 • Bizans İmparatorluğu kimin hükümdarlığı sırasında en büyüktü?
 • Justinianos hangi yıllarda hükümdarlık yaptı?
 • Hangi ifade Geç Bizans İmparatorluğu için geçerli DEĞİL?
 • I. Konstantin, Bizans İmparatorluğu´nun başkentini\nnasıl adlandırdı?
 • Bizans İmparatorluğu ne zaman ikiye ayrıldı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına gelen bina günümüzde Dünya'nın en iyi tanınan ve en çok ziyaret...

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4. yüzyılda başladı.

Aleksandr Nevski Katedrali (Sofya, 20. yüzyıl)

Neo Bizans stilinde inşa edilen Ortodoks katedral Bulgaristan'ın sembolleri arasındadır.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Madara Atlısı

Kuzeydoğu Bulgaristan'da yer alan kaya kabartması büyük olasılıkla 7. yüzyılın sonunda ya da 8. yüzyılın başında oyulmuştur.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (5-10. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Slav Savaşçıları

Orta Çağ Avrupası'nda Slav savaşçılarına karşı büyük saygı gösterilirdi.

Tarihsel Topoğrafya (Önemli Kişiler - Evrensel Tarih)

Önemli tarihsel kişilerle ilgili bugünkü ülkeleri bul!

Barbarların Kıyafetleri (5. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Added to your cart.