Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Biyoloji

Etiketler

basil, bakteri, Gram pozitif, Gram boyama, Gram negatif, laktik asit bakterisi, gene, polisakkarit, antibiyotik, kamçı, pilus, DNA, sitoplazma, sil, hücre duvarı, plazmid, ikiye bölünerek çoğalma, prokaryot, kozmopolit, endotoksin, peptidoglikan, tok, endospor, kolera, veba, zehirlenmeye neden olan mikrop, gonokoksik enfeksiyon, difteri, Lyme hastalığı, peptik ülser, zatürree, escherichia coli, menenjit, bağırsak, frengi, bulaşma, biyoloji, mikrobiyoloji, canlı organizma

İlgili ekstralar

Sorular

 • En büyük bakterinin boyu ne kadardır?
 • "Bakteri kelimesi tam manasıyla arkeleri ifade eder."\nifadesi doğru mu?
 • "Bakteriyel DNA'ya ökaryotlarda görüldüğü gibi histon proteinleri bağlanır."\nifadesi doğru mu?
 • "Plazmidler bakteriyel DNA'dan fiziksel bakımdan ayrılmış olsa da ona işlevsel bakımdan sıkı bir şekilde bağlıdır."\nifadesi doğru mu?
 • Basiller hangi şekildedir?
 • Lyme hastalığına hangi şekilde bakteriler neden olur?
 • Tetanosa hangi şekilde bakteriler yol açar?
 • Bakteriyel hücre duvarında hangisi mevcuttur?
 • Gram pozitif bakteriler hangi rengi alır?
 • "Bakteriyel enfeksiyonun tedavisine karar verebilmek için Gram boyama yapılmasına ihtiyaç vardır."\nifadesi doğru mu?
 • Kamçının hareket etmesine izin veren kuvvet neden kaynaklanır?
 • Bakteri endosporu ne amaçla oluşturur?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Added to your cart.