Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Tarih

Etiketler

Babil, Mezopotamya, Marduk, Koldewey, Babil'in Asma Bahçeleri, İştar Kapısı, Fırat Nehri, Dünya harikaları, Irak, kilise, tapınak bölgesi, Asurlular, istihkâm, Pers hakimiyeti, Büyük İskender, şehir devleti, bina, yapı, süslü kapı, imparatorluk, şehir surları, kil tuğla, saray, kral, konut, _javasolt

İlgili ekstralar

Sorular

 • Babil şehri hangi nehrin kıyılarındaydı?
 • Babil İmparatorluğu'nun kurucusu kimdi?
 • Babil'in baş tanrısı kimdi?
 • Hammurabi ne zaman hükümdarlık etmiştir?
 • Şehir duvarları yaklaşık ne kadar uzunluktaydı?
 • İştar Kapısı yaklaşık ne kadar yükseklikteydi?
 • Hangi motif süslemelerde bulunMUyordu?
 • Herodot'a göre Babil'in şehir duvarlarında kaç tane kule vardı?
 • Şehir duvarlarının sırlı tuğlaları hangi renkteydi?
 • Antik Dünya Harikaları arasında Babil'e ait kaç yapı yer alır?
 • Antik Babil günümüzdeki hangi ülkenin alanlarında bulunuyordu?
 • İştar Kapısı'nın kanadı hangi maddeden yapıldı?
 • Tapınağın bulunduğu, duvarlarla da çevrili alanın adı neydi?
 • Antik Babil'de hangisi yoktu?
 • "Babil duvarları Antik Dünya Harikaları listesinde yer almıştır."\nifadesi doğru mu?
 • İştar Kapısı'nın inşa edilmesi hangi hükümdar döneminde tamamlandı?
 • Babil'in tapınak bölgesinin merkezinde ne vardı?
 • İştar Kapısı ne zaman son şeklini aldı?
 • "Asma Bahçe'nin olduğu yer belli değildir."\nifadesi doğru mudur?
 • Babil'in en büyük ve en süslü duvarı hangi tanrıçaya adandı?
 • II. Nebukadnezar hangi imparatorluğun hükümdarıydı?
 • Babil şehri neredeydi?
 • Akadca "bāb-ili" sözcüğü ne demektir?
 • Hangi Asur kralı Babil'i yıktı?
 • İştar Kapısı neyin yanındaydı?
 • İştar Kapısı'nın rekonstrüksiyonu nerede bulunmaktadır?
 • Mezopotamya'daki özel tapınak kuleleri nasıl adlandırılır?
 • Hangisi Babil'in zigguratıyla ilgilidir?
 • Babil'deki ziggurat hangi tanrının tapınağıydı?
 • Babil'in tapınak bölgesi hangi tanrıya adandı?
 • İştar neyin tanrıçası DEĞİLdi?

Görüntüler

Babil

Antik Babil şehri Mezopotamya'da, Fırat Nehri'nin kıyılarında yer alıyordu. Yerleşim yerinin atası büyük olasılıkla MÖ 4. binyılda da burada bulunuyordu.
Hakkında ilk kez MÖ 24. yüzyıla ait bir yazılı kaynakta Tanrı Marduk'a adanan en önemli kült yeri olarak bahsedilir.
İlk isimlerinden biri olan Bāb-ili, "tanrı'nın kapısı" anlamına gelir. Babil Kur'an-ı Kerim'de de yer alır.

Şehirde geniş kapsamlı arkeolojik kazılar 20. yüzyılın başlarında Alman arkeolog Robert Koldewey yönetiminde başladı. Günümüzde Irak'taki El-Hille şehrinin yakınında bulunan Antik şehrinin harabelerinin çoğu kazılmıştır ve birçok binası yeniden inşa edilmiştir.

İştar Kapısı

Babil çift duvarla çevriliydi. Dış duvarında birçok kapı oluşturuldu. Bunlardan en büyüğü ve en süslüsü İştar Kapısı'ydı. Tören yolu, İştar Kapısı'nın altından dini merkeze doğru geçiyordu.

İştar, Akad-Babel mitolojisinde bir tanrıçadır. Örneğin bitkilerin, hayvanların, aşkın, doğurganlığın ve anneliğin tanrıçası olmasının yanı sıra "görevleri" arasında insanların arasındaki çatışmalar ve savaşlar da yer alır.

Efsanevi kapının inşası II. Nebukadnezar Dönemi'nde bitirildi.
Yüksekliği yaklaşık 14 m olan yapı mavi renkte olan sırlı tuğlalarla kaplandı. Tuğlalar boğaların ve Akkad mitolojisinin ejderhası olan Muşuşu'nun kabartmaları ile süslendi. Kapı kanatları sedir ağacından yapıldı.

Orijinali günümüze kalmadı, ancak İştar Kapısı'nın yeniden inşa edilmiş kopyası Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergilenmektedir.

Saray

Kraliyet Sarayı şehrin kuzey bölgesinde, dış duvarın iç tarafında yer alıyordu.
Kaynaklara göre İştar Kapısı gibi bu bina da Yeni Babil İmparatorluğu'nun en çok bilinen kralı olan II. Nebukadnezar Dönemi'nde son şeklini aldı.

Asma Bahçe

Babil'in Asma Bahçeleri olarak tanınan yapı, Antik Dönem'in Harikaları'ndan biridir.
Antik tarihçilerin çalışmaları sayesinde bahçeler birçok dilde Asurlu kraliçe Semiramis'in adıyla anılır; diğer bir düşünceye göre büyük olasılıkla II. Nebukadnezar'ın emriyle MÖ 600 civarında inşa edildi.

Hikayeye göre kralın Med eşi Amitis sıla hasreti çekiyormuş.
Memleketinde bol yeşillik ve dağ varmış, kocasının imparatorluğu ise çorak ve düzmüş.
Hükümdar eşinin acısını görünce onu memnun etmek için yapay bir dağ yaptırmış, üzerine ise bitkiler diktirmiş.

Tarihçilere göre asma bahçeler basamaklı, tapınak kule gibi bir yapıydı. Taraçalardaki çukurlara toprak yığıldı, içine dikilen bitkilerin sulanması ise dahice bir yöntemle sağlandı.

"Asma" sözcüğü bahçeye uzaktan bakıldığında bitkilerin havada asılı gibi durduğunu ifade eder.
Bahçelerin şehrin içindeki konumu günümüzde de kesin olarak bilinmemektedir.

Tapınak kulesi

 • merdiven
 • tapınak bölgesinin duvarları
 • Marduk tapınağı
 • tapınak
 • yanmış tuğla

İştar Kapısı'ndan çıkan tören yolu şehrin dini merkezinden geçiyordu. Tanrı Marduk'a adanan Antik Çağ'ın en ünlü tapınak kulesi de bu merkezi alanda bulunuyordu.
Marduk, Antik Babil'in baştanrısıydı ve şehirdeki zigguratın üzerindeki tapınak en önemli kült yeri sayılıyordu.

Etemenanki ("Cennet ve Dünya'nın temeli") adını taşıyan yapı büyük olasılıkla MÖ 2. binyılda inşa edildi.
Şehir Asurlular tarafından fethedildikten sonra MÖ 7-6. yüzyılda yeniden inşa edildi.
Kaynaklara göre bu dönemde 7 kattan oluşuyordu ve 91 m yükseklikteydi. "Babil Kulesi" birçok kişiye göre bu ziggurattır.

Babil sakinleri şehri terk ederken daha sonra kullanmak üzere tapınak kulenin kil tuğlalarını da yanlarında götürdü.
20. yüzyılın başlarındaki kazılarda sadece temellerinin çukurları bulunmuştur.

Yerleşim bölgesi

 • kanal
 • köprü
 • tören yolu
 • asma bahçe
 • İştar Kapısı
 • saray
 • tahkimat
 • Fırat
 • ziggurat
 • tapınak bölgesi
 • yerleşim bölgesi
 • şehir surları

Yeni Babil İmparatorluğu'nun parlak döneminde başkentin nüfusu büyük olasılıkla yüz binlerce kişiydi.
Şehrin planı basitti, çünkü uzun yolları sayesinde dörtgensel bölgelere bölündü.
Babil sakinleri dış mahallelerde bulunan yeni konut bölgelerinde inşa edilen binalarda yaşıyordu.

Şehir surları

 • şehir surları
 • boğa
 • aslan
 • İştar Kapısı
 • tören yolu
 • mavi sırlı tuğlalar
 • Muşuşu - Akad mitolojisindeki bir ejderha. Marduk tanrının kutsal hayvanıdır. Aslan, kartal, yılan ve akrebin karışımıdır.

Babil şehri devasa ve güçlü duvarlarla çevriliydi. Kil tuğlalarından yapılan dış duvar yaklaşık 18 km uzunlukta ve 18 m yükseklikteydi.

Antik Yunan tarihçi Herodot'a göre duvarlar o kadar kalındı ki üzerlerinden dört atlı bir araba da geçebilirdi.
Arkeolojik buluntulara göre duvarın kalınlığı (İştar Kapısı'nda) 4 m'yi buluyordu.

Herodot duvarlarda duran yüzlerce kulenin şehre özel bir görüntü sağladığından da bahseder.
Muhteşem duvarlar ve efsanevi kapı Antik Çağ'da yaşayan tarihçileri de çok etkileyip Antik Dönem'in Harikaları arasında yer aldı.

Yürüme

Animasyon

Anlatma

Fırat nehrinin kıyılarında yerleşen Babil, antik Mezopotamya'nın tarihinde önemli rol oynuyordu. Babil'in kuruluşunun tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Başlangıçta küçük Akad ve Amori şehirdi fakat önemi sürekli büyüyordu.

MÖ 18. yüzyılda, Hammurabi döneminde Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.
Sonra Asur döneminde önemi azalmıştı, fakat Yeni Babil İmparatorluğu'nda, II. Nebukadnezar döneminde yeniden inşa edildi.
İkinci parlak dönemi yaşayan şehir MÖ 6. yüzyılda Yeni Babil İmparatorluğu'nun merkezi olarak gerçek metropol oldu.

Bu zamanda Babil yaklaşık 18 km uzunluğunda kalın şehir duvarları ile çevriliydi. Tuğlalardan inşa edilen duvar 18 metre yüksekliğindeydi. Duvarların en büyük ve en süslü kapısı olan İştar Kapısı'nın güzelliği antik bilim adamlarını da meftun etti. Duvar ve kapı o dönemde bile Dünya'nın harikaları arasındaydı.

İştar Kapısı'ndan geçen tören yolu tahkimat ve saray arasındaydı. Babil'in Asma Bahçesi de yolun yakınında olabilirdi, ancak bahçenin bulunduğu yer bugün bile belli değildir. Duvarla çevrilen dini merkez de tören yolu yanındaydı. İçinde Babil baş tanrısı Marduk'un kule tapınağı bulunuyordu.

Şehir planı basitti, içindeki dar, düz ve uzun sokakları şehri bölgelere ayırdı. Şehrin yeni alanları çoğunlukla içinde yüz binlerce kişi yaşayan yerleşim bölgeleriydi.

MÖ 6. yüzyılın 2. yarısında Babil, Pers İmparatorluğu altına girdi ancak bundan sonra da kraliyet merkezlerinden biri olarak işlev gördü.
Önemi, Pers İmparatorluğu'nu ele geçiren Makedon kralı Büyük İskender döneminde bile azalmadı, çünkü imparator merkez olarak kullanıldı. Ancak Büyük İskender'in erken ölümünden sonra, Babil çökmeye başlayıp sakinleri tarafından terk edildi.

İlgili ekstralar

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Yasak Şehir (Pekin, 17. yüzyıl)

Yasak Şehir imparatorluk dönemindeki Çin'in en görkemli ve gizemli anıtlarından biridir.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Çin Seddi

Savunma duvarlarının birleştirilme amacı, kuzeyden gelen göçebe boyların saldırısını engellemekti.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Namdaemun Kapısı (Seul, 14. yüzyıl)

Kore'nin en önemli ulusal hazinesi olan Namdaemun, eski zamanlarda Seul şehrinin ana giriş kapılarından biriydi.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Nizwa Kalesi (Umman, 17. yüzyıl)

Arap Yarımadası'ndaki en büyük kalenin kulesi, ustalıkla yapılmış bir savunma sistemine sahipti.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Added to your cart.