Azot Döngüsü

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Coğrafya

Etiketler

Azot, döngü, azot molekülü, nitrifikasyon, denitrifikasyon, nitrifikasyon bakterileri, azot bağlayan bakteriler, kök düğümü, baklagil, amonyak, organik madde, nitrit, nitrat, toprak, atmosfer, kovalent bağ, fiziki coğrafya, biyoloji, coğrafya

İlgili ekstralar

Amonyak (NH₃)

Renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Sulu çözeltisi amonyak hidroksittir, diğer adıyla sulu amonyaktır.

Azot (N₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Nitrat İyonu (NO₃⁻)

Bitkilerin en önemli azot kaynağı olan çok atomlu iyon.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin monomerleridir.

Amonyum İyonu (NH₄⁺)

Amonyak molekülü bir proton aldığında (dativ bağla) oluşan bileşiktir.

Azot (N₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Azot Dioksit (NO₂)

Koyu kahverengi, zehirli gazdır. Eşleşmemiş elektronu nedeniyle reaktiftir.

Azot Monoksit (NO)

Renksiz, havadan yoğun gaz, nitrik asit üretiminin ara maddesidir.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Elementlerinden Amonyak Üretimi (Haber-Bosch yöntemi)

Amonyak sanayide elementlerinden yüksek sıcaklık ve basınçta, demir katalizörlü ortamda üretilir.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl çalıştığı animasyonla gösteriliyor.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Added to your cart.