Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Tarih

Etiketler

arkeoloji, Arkeolojik kazı, arkeolog, kazı alanı, kazı, mezar, yeniden kurma, kültür, kilise, katman

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi arkeolojiye en yakın bilimdir?
 • Kazı bilimi yerine başka hangi sözcüğü kullanırız?
 • Hangisi arkeologların işi DEĞİLdir?
 • Arkeologlar tarafından bulunan eşyalar nerede sergilenir?
 • Arkeolojik eserleri temizlemek ve onarmakla uğraşan kişiler kimlerdir?
 • Etnograf ne ile uğraşır?
 • Hangisi arkeologların önemli bir aletidir?
 • "Arkeologların çoğu durumda su altında çalışması gerekiyor."\nifadesi doğru mu?
 • "Okyanusların derinliğinde bulunan eserler çoğu kez keşfeden kişinin mülkiyetine girer."\nifadesi doğru mu?
 • Arkeologlar en çok ne tür buluntularla ilgileniyor?
 • Arkeologlar tarafından bulunan insan kemiklerini incelemek kimlerin işidir?
 • Aşağıdaki kişilerden hangisi arkeolog DEĞİLDİ?
 • Hangisi arkeologların kullandığı klasik aletlerden biri DEĞİLdir?
 • Heinrich Schliemann neyi buldu?
 • Howard Carter neyi buldu?
 • Hangisi arkeologların klasik aletlerinden biri DEĞİLdir?
 • Arkeologlar nerede görev alır?

Görüntüler

Arkeolojik sit

 • tarla - Arazi çalışmaları sırasında toprak kaldırılmadan potansiyel arkeolojik sitler bulunur ve kalıntılar toplanır.
 • nokta - Olası bir ev ya da mezar yeri.
 • tepe - Muhtemelen üzerinde bir kilise vardı.

Üst toprağın kaldırılması

 • makineler
 • üst toprak
 • toprak yığınları
 • önceki toprak seviyesi - Makinelerle toprağın üst katmanı kaldırılır, sonra el aletleri ile kazıya devam edilir.

Kazı

 • arkeolog
 • düzeç
 • ölçü çubuğu
 • kürek
 • spatula
 • fırça
 • el arabası
 • leğen
 • kova
 • çukur ev

Mezar kazısı

 • arkeolog
 • düzeç
 • kürek
 • spatula
 • fırça
 • kova
 • iskelet
 • mezar

Yeniden kurma

Yeniden kurulmuş yerleşim

Animasyon

 • çukur ev
 • kilise

Anlatma

Arkeologlar maddi kalıntılar üzerinden uygarlıkların geçmişini araştırırlar. Çalışmalarını dört büyük aşamada yürütürler.

İlk olarak toprak ya da su altında kalıntıların bulunduğu yerleri ararlar. Tabii bu hiç de kolay değildir. Çoğu kez uçaklardan incelenen toprağın rengi, dağılmış halde bulunan kalıntı parçacıkları ya da bir döneme ait mevcut bilgiler arkeolojik sitin bulunmasına katkı sağlamaktadır. Günümüzde otoyol şantiyesi gibi büyük inşaat alanlarında da yeni arkeolojik sitler ortaya çıkmaktadır.

İkinci aşama kazıdır. Toprağın üst tabakası başlangıçta büyük makinelerle, sonra el aletleriyle kaldırılır. Elbette arkeologlar kaldırılan toprağı da iyice inceler.
Sonra nesnelere zarar vermemek için kazı sırasında küçük fırçalar kullanarak özenle çalışırlar.

Üçüncü aşama buluntuları işleme olarak adlandırılır. Arkeologlar buluntular ve onların bulunduğu yerler hakkında son derece titiz ve ayrıntılı bir dokümantasyon çalışması yapar. Bu sırada notlar alırlar, fotoğraflar çekerler ve çizimler yaparlar.
Uzmanlar birlikte yerleşim yerinin orijinal halini ve daha önce orada yaşayanların kültürel ortamını yeniden kurmaya çalışırlar.
Çalışmada restoratörler ve antropologlar da önemli rol oynar. Bu uzmanlardan ilki nesnelerin aslını tayin ederek onları ilk yapıldığı veya kullanıldığı zamanki vasıflarına göre yeniden şekillendirir ve onarır sonrakiler ise insan kemiklerini inceler.

Son aşama artık kazı alanında gerçekleşmez. Kazıda ele geçirilen ve restore edilen buluntular müzelerde sergilenir.

İlgili ekstralar

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Altın Elbiseli Adam (MÖ 3. yüzyıl)

Altın Elbiseli Adam, Kasakistan'ın eski başkenti Almatı yakınlarındaki Esik Kurganı'nda yapılan kazılar sırasında bulundu.

Altamira Mağarası

Muhteşem duvar resimleri saklayan dünyaca ünlü kireç taşı mağarası Paleolitik Çağ sanatının en önemli arkeolojik alanlarından biridir.

Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar 6-8. yüzyılda Karpat Havzası'nda güçlü bir kağanlık halinde yaşadı.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Kütük Ev

Kütük ev, Árpád Hanedanlığı zamanında Macaristan'da tipik bir ev tipiydi.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Added to your cart.