Antik Mısır Evi

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Tarih

Etiketler

konut, Mısır, yerleşim, daracık sokak, Nil, Nil'in hediyesi, ev, bina yapısı, yaşam biçimi, Kuzey Afrika, yerleşim yapısı, tarım, sulamalı tarım, çöl, çatı terası, yaşam tarzı tarihi, Antik Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Mısır evlerinin en yaygın yapı malzemesi neydi?
 • Antik Mısır'daki evler neden birbirine çok yakındı ve yarısına kadar kuma batacak şekilde inşa edilirdi?
 • "Antik Mısır evlerinin çoğu tek katlıydı."\nifadesi doğru mu?
 • "Evler içinde odalar düzensiz olarak inşa edildi."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Mısır'daki bir evin hangi odası YOKTU?
 • Antik Mısır'daki evlerin pencereleri ve kapıları hangi biçimdeydi?
 • Antik Mısır'daki bir evde hangisi YOKTU?
 • Antik Mısır'daki bir evin mobilyaları özellikle neden yapılırdı?
 • Ürünlerin saklanması için kullanılan kapların adı neydi?
 • Antik Mısır'daki bir evin yiyecek deposunda hangi yiyecek bulunMAZdı?
 • Antik Mısır'daki bir evin yiyecek deposunda hangi yiyecek bulunMAZdı?
 • Antik Mısır'daki bir evin yiyecek deposunda hangi yiyeceğin bulunması mümkündü?
 • Antik Mısır'daki bir evin yiyecek deposunda hangi yiyeceğin bulunması mümkündü?
 • Mısır hangi nehrin hediyesidir?
 • Antik Mısır hangi kıtadaydı?
 • Antik Mısır'da kadınların en önemli görevi neydi?
 • Antık Mısır'daki bir kadın hangisi olaMAZdı?
 • Eski Mısır kıyafetlerinin ana malzemesi neydi?
 • Antik Mısır'ın iklimi için söylenen hangi ifade YANLIŞtır?
 • Evlerin odaları arasında en önemlisi hangisiydi?
 • Hangi mobilya eski Mısırlılar tarafından bilinmezdi?
 • Antik Mısırlılar günde kaç kez yemek yerdi?
 • Eski Mısırlılar cilt bakımında ne kullanırdı?
 • Antik Mısırlıların hangi çalgısı YOKTU?
 • Antik Mısırlılar hangi sporu yapMAZdı?
 • Antik Mısırlılar yemeklerini neyle tatlandırırdı?
 • Genel Antik Mısır evlerinin tabanı neden yapılırdı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Kıyafetler (Antik Çağ’daki Mısırlılar)

Antik Çağ'daki Mısırlı kadınlar ve erkekler özel kıyafetler ve takılar kullandı.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Çin Konutu

Geleneksel Çin siheyuanı, dikdörtgen şekilli kapalı bir avluyu çevreleyen bina kompleksidir.

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Eski Mısır Tanrıları

Eski Mısırlılar çok sayıda tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Arşimet Vidası (MÖ 3. yüzyıl)

Arşimet'e atfedilmiş yapı, Antik Çağ'da bile yaygın kullanmıştı.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Added to your cart.