Altyapı Hizmetleri

Altyapı Hizmetleri

Altyapı gaz, elektrik gibi enerji, telefon, kablolu TV, internet gibi iletişim ile su ve kanalizasyon hizmet türlerini kapsar.

Coğrafya

Etiketler

altyapı hizmetleri, altyapı sistemi, boru, su sağlaması, doğal gaz dağıtımı, kanalizasyon, telekomünikasyon, merkezi ısıtma, hizmet, elektrik şebekesi, elektrik akımı, içme suyu, doğal gaz, atık su, kaynayan su, yağış, tüketiciler, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Altyapı hizmetleri

Altyapı hizmetleri: dağıtma ve toplama hatları ve bunlarla bağlantısı bulunan tesisler; tüketicilerin su, atık su giderme, elektrik, ısı, gaz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılarlar.

Başlıca altyapı hizmetleri olmadan çok katlı evlerden oluşan yerleşim yerlerinde halk sağlığı korunamaz. Bunlar su ve kanalizasyon hizmetleri ve eletrik dağıtımıdır.

Altyapı tesisleri

Üretim tesisleri
Altyapı hizmetleri aracılığıyla iletilen ürünlerin üretimini, işlenmesini, dağıtım için hazırlanmasını ve depolanmasını üstlenirler.

Hizmet tesisleri
Boru ve kablo hatları ile bunlara bağlı, ürünlerin dağıtımını sağlayan parçalar (yapılar, makineler, bağlantı ekipmanları):
- ana hatlar: tüketiciye bağlanmazlar;
- dağıtım hatları: tüketicilere dolaysız olarak servis ederler;
- evlerdeki besleme hatları (ve üzerindeki tüketici sayaçları)

Tüketim tesisileri
Hizmeti kullananların arsasındaki veya evindeki hatlar, ekipmanlar ve gereçler.

Altyapı hizmetlerinin çalışma fazları

1. Üretim ve hizmetin hazırlanması
Genellikle bir ortak veya birden fazla, ama benzer tesiste gerçekleşir. Örneğin su hizmetinde
- dağıtacak suyun alınması, çıkarılması;
- ham suyun arındırma tesisine taşınması;
- tüketicinin kalite ihtiyaçlarına uygun denetim;
- suyun şebekedeki taşınmasını başlatan dağıtım pompa istasyonunun emme havuzuna taşınması.

2. Hizmet
Üretilen ürünlerin şebekelerden tüketicilere iletilmesi.
Sorunsuz taşıma için uygun basınca ve gerekirse taşıma enerjisinin şebekedeki sürekli artırılmasına gerek duyulur. (Pompa istasyonları, basınç arttırıcılar).
Aşırı tüketim için gerekli depolama da bu fazdadır.

3. Tüketici hizmeti
Ürün dağıtım veya besleme hattından tüketicilere iletilir:
- kullanılan hizmet miktarının ölçülmesi;
- ücretin faturalanması ve toplanması;
- tüketicideki ekipmanların uygun çalışmasının denetimi ve onarımı.

Evde

Kesit

Animasyon

  • elektrik kablosu
  • telekomünikasyon kablosu
  • atık su borusu
  • kanalizasyon hattı
  • merkezi ısıtma sistemi borusu
  • su borusu
  • doğal gaz borusu

Anlatma

Altyapı hizmetleri insanların elektrik, gaz gibi enerji, telefon, kablolu TV, internet gibi iletişim ile su ve kanalizasyonla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan dağıtım ve iletim tesislerini ifade eder. Altyapı hizmet borularının çoğu yer altındadır. Elektrik kabloları ise elektrik direkleriyle uzatılır, ama büyük şehirlerde yer altında da olabilir. Farklı hizmetlerin boru ya da kabloları birbirlerini etkileyeceğinden hangisinin nerede olacağı da önemlidir.

En altta kanalizasyon boruları bulunur. Kanalizasyon boruları biraz eğik inşa edilir, böylece atık su, atık su arıtma tesisine doğru kolayca gider. Evsel atık su ve yağmur suyu aynı borularla ya da tek boruyla taşınır. Kanalizasyon borularının üstünde içme suyu ve merkezi ısıtma sistemi boruları bulunur. Su borularındaki yüksek basınç, suyun yüksek yerlere de ulaşmasını sağlar. Merkezi ısıtma sistemindeki su, bir enerji santralinde ısıtılır ve sıcak su olarak borular içinde evlere ulaştırılır. En üste gaz boruları ve kablolar yerleştirilir. Gaz borularıyla ısıtma, ısınma ve pişirme işlerinde kullanılan gaz, binalara ulaşır. Elektrik kabloları arasında yüksek, orta ve düşük gerilim hatları birbirlerinden ayırt edilebilir. Ayrıca telefon, kablolu TV, internet gibi iletişim kabloları da vardır.

Altyapı hizmetlerinin boruları ve kabloları bir ev içine de önceden belirtilen kurallara göre yerleştirilir.

İlgili ekstralar

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtılmış atık su, tarım ve sanayide kullanılabilir.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Elektrik Şebekesi Sistemi

Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden tüketicilere iletilmesini sağlar.

Evde Işık Kaynakları

Animasyonda geleneksel ampulden LED'lere kadar evde kullanılan ışık kaynaklarının çalışması ve özellikleri tanıtılıyor.

Güneş Pili ve Düzlemsel Güneş Kollektörü Nasıl Çalışır?

Güneş ışığının enerjisini güneş kollektörü ve güneş pili yardımıyla kullanıyoruz.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi tüketicilere uygun kalitede içme suyu sağlar.

İnternet Nasıl Çalışır?

Dünya geneli bir iletişim ağı olan internet, uzak mesafelere hızlı veri göndermeye olanak sağlar.

Rüzgar Türbini

Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Su Kulesi Nasıl Çalışır?

Animasyonda su kulesinin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş ışığının enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretir.

Added to your cart.