Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Kroppsdelar 1

Denna animation visar huvudets, bålens, armarnas och benens delar.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Hur fungerar det? - Skiktröntgen

Denna animation visar datortomografens konstruktion och funktion.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

3D-skuggpussel

Detta spännande och färgglada spel är utformat för att utveckla din rumsuppfattning. Du kan kontrollera dina lösningar med hjälp av isometrisk visning.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och broskvävnader och blod.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

Galileo Galileis arbetsrum

Galileo Galileis vetenskapliga landvinningar har i hög grad bidragit till utvecklingen inom fysik och astronomi.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Added to your cart.