Höga byggnader

Höghusen är minnesmärken över människans historia och den tekniska utvecklingen.

De ungerska kronjuvelerna

Det mest kända stycket av de ungerska kronjuvelerna är Stefanskronan.

Köping (Konungariket Ungern)

Köpingar blev den vanligaste stadstypen i kungariket Ungern från senmedeltiden.

Fyrkantigt, gotiskt slott (Gyula, Ungern)

Ett tegelstensslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av 1300-talet.

Belgrad (1400-talet)

Fästningen i Belgrad (Nándorfehérvár i medeltida Ungern) var en av de viktigaste länkarna i kedjan av ungerska gränsfästningar.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Den ungerska armén på 1400-talet (kavalleri)

En av de viktigaste enheterna i Matthias I Corvinus Svarta armé var kavalleriet.

Medeltida riddare

Medeltida riddare var vasaller under länsherrarna och tjänade dessa som beväpnade krigare till häst.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av kung Attila.

Oljesyra (cis-9-oktadekensyra) (C₁₇H₃₃COOH)

En omättad monokarboxylsyra. Molekylen innehåller dubbelbindning i cis-ställning.

Jod (I₂)

En fast, grå substans, som sublimerar vid upphettning. Dess alkohollösning kallas jodtinktur och används som desinfektionsmedel.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk förening i däggdjurs urin, det används som kvävekälla vid framställning av gödningsmedel.

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra, vätecyanid och andra organiska föreningar.

Added to your cart.