Fyrfärgssatsen

Färglägg kartan med minst antal möjliga färger på ett sådant sätt att inga angränsande regioner har samma färg.

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

Färgläggning av en kub

Färglägg hörnen, kanterna och sidorna på en kub enligt kriterierna.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Arabisk kalif (600-talet)

Kalifer, som anses vara profeten Muhammeds efterträdare, var de viktigaste religiösa ledarna inom islam.

Medeltida kristen kung

Avbildningar av medeltida kungar visar dem ofta sittande på sin tron, omgivna av de kungliga regalierna och med kronan på huvudet.

Vinregion

Viner från den ungerska vinregionen Tokaj är välkända över hela världen.

Zulukrigare

Olika etniska grupper på den afrikanska kontinenten har sinsemellan distinkta kulturer.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Den kanadensiska helikoptern är en av de mest använda helikoptrarna i världen.

Indisk maharadja med sin hustru (1700-talet)

Maharadjor var hinduiska ledare som härskade över stora regioner i Indien.

Världsreligionerna i dag

Den geografiska utbredningen av de stora (världs)religionerna har påverkats av historiska händelser.

Kläder i det forntida Egypten

Invånare i det forntida Egypten bar karakteristiska kläder och smycken.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna hos konvexa polyedrar.

TV-apparatens utveckling

TV:n, som uppfanns i början av 1900-talet, blev en av de grundläggande underhållningsformerna.

Ljus och skugga

Genom att variera ljuskällans position, kan man undersöka skuggorna som projiceras på koordinatsystemets plan.

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Riddarsal

En av de viktigaste delarna av ett medeltida slott var riddarsalen.

Added to your cart.