Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

Fighting Falcon är det mest framgångsrika flygplanet i kategorin enhetsflygplan.

Slaget vid Hastings (1066)

Striden slutade med seger för Vilhelm Erövraren och normanderna över den engelska armén.

Slaget vid Lepanto (1571)

Den osmanska flottan led ett katastrofalt nederlag när den besegrades av den Heliga Ligans flotta.

MIG-31 (Sovjetunionen, 1982)

Det sovjettillverkade jaktflygplanet med dubbelmotor togs i tjänst 1982.

Fransk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Frankrike en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Slaget vid Trafalgar (1805)

Den brittiska kungliga flottan, ledd av amiral Lord Nelson, besegrade den kombinerade fransk-spanska flottan i sjöslaget under Napoleonkrigen.

Typisk lägenhet i Ungern på 1980-talet

Våra bostäder präglas av livsstilen under det givna decenniet.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Motorcykel

Denna animation visar hur en motorcykel fungerar.

Alkaner

Alkaner är mättade kolväten som kan organiseras i en homolog serie.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Somakub

Tredimensionellt pussel med lösningar.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Hund

Hundar är en domesticerad underart av varg.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Added to your cart.