Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Sovjetiskt arbetsläger (1930-talet)

De sovjetiska arbetslägren (gulag) låg långt från befolkade områden.

Kaba (Mekka)

Kaba, belägen mitt i Stora Moskén i Mekka, är islams heligaste plats.

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Grekiska gudar

Var och en av de olympiska gudarna i den grekiska mytologin var lika unika som vi människor är.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Added to your cart.