Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen reglerar säkerhetsutrustning för cyklar.

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Ictíneo II

Ubåten som konstruerades av den spanske uppfinnaren Narcís Monturiol var ett banbrytande steg i utvecklingen av undervattensfarkoster.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Nordafrikansk tjocksvansskorpion

Nordafrikansk tjocksvansskorpion är en av världens farligaste skorpioner.

Synkorrigering

Konkava och konvexa linser används för korrigering av närsynthet och långsynthet.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Added to your cart.