Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Jättepanda

Lär dig om den här medlemmen i björnfamiljen som blivit en symbol för bevarandet av vilda djur och växter.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Hur fungerar PET/CT?

Positronemissionstomografi (PET) kan ge visuell information om interna organ utan att några kirurgiska snitt behöver läggas.

Cykelns fysik

Vissa fysiska principer kan demonstreras genom cykelns funktioner.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Hjärtats anatomi

Denna scen visar placeringen av, anatomin och funktionen i det centrala organet i människans cirkulationssystem.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wrights berömda hus är ett mästerverk inom modern arkitektur.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Scolopendra cingulata

Denna 3D-scen introducerar en mångfoting som är vanlig i Medelhavsområdet.

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Öroninflammation

Denna animation visar symptom på öroninflammation och hur inflammationen behandlas.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.