Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Concorde (1969)

Det första överljudsplanet för passagerartrafik sattes i trafik år 1976.

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper: synovialleder, fibrösa förbindelser och broskförbindelser.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Added to your cart.