Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Munhåla, svalg och matstrupe

Den övre mag-tarmkanalen består av munhålan, svalget och matstrupen.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer var det första fungerande, motordrivna, tyngre-än-luft flygplanet och det byggdes av bröderna Wright..

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Globe Theatre (London)

En av teaterdirektörerna på den runda utomhusteatern i renässansens London var William Shakespeare.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Added to your cart.