Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Airbus A380 (2005)

Detta breda, dubbeldäckade passagerarplan kan ta över 500 passagerare.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Ungersk alfabetsspel

Öva på bokstäverna i alfabetet och bilda ord.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Afrikansk by (Sudan)

Afrikanska byar anpassar sig efter de naturliga förutsättningarna och speglar kulturen i de lokala samhällena.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper: synovialleder, fibrösa förbindelser och broskförbindelser.

Tjocktarmens anatomi

Tjocktarmen är den del av tarmkanalen där vatten, mineraler och vitaminer absorberas.

Människokroppens muskler

Muskler utgör rörelseapparatens aktiva del, de ansvarar för kroppens rörelseförmåga.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Taj Mahal (Agra, 1600-talet)

I centrum av det indiska byggnadskomplexet står det vita mausoleet av marmor som Shah Jahan lät uppföra över sin favorithustru.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Added to your cart.