Virus

Virus består av protein samt DNA eller RNA, och de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Jättepanda

Lär dig om den här medlemmen i björnfamiljen som blivit en symbol för bevarandet av vilda djur och växter.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Scolopendra cingulata

Denna 3D-scen introducerar en mångfoting som är vanlig i Medelhavsområdet.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Renar

Renarna är det nordligaste hjortdjuret

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte. Animationen visar hur detta fungerar.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Added to your cart.