Vikingabosättning (900-talet)

Vikingabosättning (900-talet)

Typiska vikingabosättningar fanns inte bara i Skandinavien utan anlades också i mer avlägsna områden.

Historia

Nyckelord

viking, avveckling, Skandinavien, sjöman, Nordeuropa, Medelålders, Livsstil, arkitektur, byggnad, by, bostad, fyndplatser

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken nutida nation anser sig vara ättlingar till vikingarna?
 • Vilken del av Europa reste vikingarna ut från under slutet av 700-talet?
 • Är det sant att vikingarna nådde Amerika?
 • Vilket område nådde vikingarna aldrig?
 • Vilket av följande sysslade vikingar INTE med?
 • Är det sant att vikingarna inte visste hur man bygger ett skepp?
 • Vilken av följande benämningar förknippas INTE med vikingar?
 • Vad gömmer sig i uttrycket ˝normander˝?
 • Vem grundade den första vikingabosättningen på Grönland?
 • Är det sant att vikingarna trodde på flera gudar?
 • Vad hette vikingarnas huvudgud?
 • Vilket verk innehåller information om nordisk mytologi?
 • Vad var vikingarnas mest värdefulla föremål?
 • Vilket föremål skildrar historiska händelser från vikingatiden?
 • Är det sant att vikingarna var mer ovårdade än övriga européer på den tiden?
 • Är det sant att vikingar bar hjälmar med horn?
 • Varför gav man skadade vikingakrigare lök att äta?
 • ”The ... of the Vikings lay in the longships.” Winston Churchill
 • Vem var Leif Eriksson son till?
 • Vilken social klass existerade inte i vikingasamhället?
 • Vad kallades vikingarnas grundlagsinstitution, föregångaren till den moderna riksdagen?
 • Är det sant att vikingarna inte hade några nedskrivna lagar?
 • Hur ofta möttes vikingaparlamentet?
 • Hur lyckades vikingar bevara sina lagar?
 • Hur valde vikingar sina hövdingar?
 • Vad innebar det att hövdingen valdes efter blodsband?
 • Vad innebar det att hövdingen valdes efter hjältedåd?
 • Är det sant att vikingamän fick ha flera fruar?
 • Är det sant att vikingakvinnor hade det sämre ställt än kvinnor i övriga Europa på den tiden?
 • Ange det vanligaste materialet i vikingasmycken.
 • Vilket av nedanstående påstående om vikingarna är felaktigt?
 • Är det sant att vikingar förmodligen aldrig hade behornade hjälmar?
 • Vilket skriftsystem användes av vikingarna?
 • Efter vilken färg fick den berömda vikingen Erik sitt smeknamn?
 • Varför seglade vikingar främst nära kusterna?
 • Är det sant att vikingar saknade navigationsinstrument och navigerade med hjälp av stjärnorna?
 • Hur lång tid tog det för vikingarna att segla från Island till Grönland?
 • Vilken kraftkälla användes INTE av vikingar för att driva deras skepp?
 • Vilket var det vanligaste byggmaterialet i vikingabosättningar?
 • Hur långa antas de längsta vikingahusen ha varit, enligt forskare?
 • Vilket var INTE ett typiskt inslag i vikingabostäder?
 • Vilket var INTE ett typiskt inslag i vikingabostäder?
 • Vilken typ av bostäder levde de flesta vikingar i?
 • Vilket av nedanstående byggmaterial användes INTE i taken?
 • Hur förhindrade vikingarna att trästockarna i väggarna ruttnade?
 • Är det sant att vikingarna bodde tillsammans med sina djur under samma tak?
 • Vilket material var golvet i en vanlig vikingabostad gjort av?
 • Vilken form hade en typisk vikingabosättning?
 • Vilket av nedanstående exempel kännetecknade INTE vikingastäderna?
 • Vad fanns inte vid större vikingabosättningar?
 • Vilken form hade en typisk vikingabostad?
 • Ungefär hur många människor bodde i Birka, en av de mest kända vikingastäderna, under stadens storhetstid?
 • Är det sant att kristendomen började sprida sig relativt tidigt bland vikingarna?

Scener

Relaterade objekt

Vikingahövding (900-talet)

Vikingahövdingar valdes bland stammens medlemmar, efter blodsband eller hjältedåd.

Vikingatida långskepp (900-talet)

Dessa utmärkta skeppsbyggare och sjömän reste långa sträckor över både hav och floder.

Borgunds stavkyrka (1200-talet)

Träkyrkan byggdes någon gång mellan 1100- och 1200-talet och är den bäst bevarade stavkyrkan i Norge.

Medeltida kristen kung

Avbildningar av medeltida kungar visar dem ofta sittande på sin tron, omgivna av de kungliga regalierna och med kronan på huvudet.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Polynesisk familjebosättning (Samoa, 1400-talet)

Arkitekturen i traditionella samoanska familjebosättningar speglar lokalbefolkningens kultur.

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Klädsel (Västra Europa, 400–900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given epok och region.

Medeltida smedja

Smedyrket, som var ett av de första yrkena i världen, fick en ännu viktigare roll under medeltiden.

Added to your cart.