Växters livscykel

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Biologi

Nyckelord

livscykel, Bladmossor, Nakenfröig växt, angiosperm, ormbunke, zygot, asexuell generation, gametofyt generation, reproduktion, kärna, kon, haploida, spor, ägg, spermie, prothallium, pollen tube, fröämne, diploid, vegetative cell, generative cell, växt, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Äppelträd

Äpplet är en av världens populäraste frukter.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Pollen

Pollen är växternas ena befruktningsorgan, det befruktar växters ägg. Pollenkornen förekommer i en mängd olika former och storlekar, och är artspecifika.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Added to your cart.