Vattenhjulen i Hama (Syrien, 1200-talet)

Vattenhjulen i Hama (Syrien, 1200-talet)

Vattenhjulen i det medeltida Syrien användes för att leda vatten till avlägsna områden.

Historia

Nyckelord

Syriska, Hama, vattenhjul, vatten lyftanordning, vattenförsörjning, Orontes, fördämning, sluss, spade, Kanal, flod

Relaterade objekt

Scener

Vattenhjul

 • akvedukt - Svagt sluttande stenkonstruktioner, uppburna av bågar på vissa nivåer och utformade med en exakt beräknad sluttning som garanterade vattentillförsel över långa sträckor.
 • vattenhjul - De användes för att lyfta vatten från floden till akvedukternas kanaler.

Kontroll av vattenflöde

 • damm - Vattennivån kontrollerades av denna som dämde upp floden.
 • sluss - Med hjälp av dessa kontrollerades mängden vatten som nådde hjulen.
 • axel
 • kanal - De användes för att leda vatten mot hjulen.
 • flod - De mest kända arabiska vattenhjulen låg i Hama och användes på floden Orontes.

Vattenlyftning

 • skovel - När vatten från floden nådde dem, roterades hjulet som var monterat på en horisontell axel.
 • hinkar - Dessa fästes vid hjulets yttre kant. När hjulet roterade, fylldes de med vatten som rann ut i akvedukten först när de nådde hjulets högsta punkt.
 • kanal
 • akvedukt

Animation

Berättarröst

Den medeltida arabiska vetenskapen har berikat den universella kulturen med många geniala uppfinningar. Dessa uppfinningar och tekniska innovationer betraktas fortfarande med vördnad.

Till uppfinningarna hör de syriska vattenhjulen, även kallade norias, byggda i trä. Med hjälp av dem kunde vatten från floden lyftas upp till reservoarer eller akvedukter. De mest magnifika vattenhjulen låg i Hama och användes i floden Orontes.

Vattennivån kontrollerades av dammar som dämde upp floden. Dammluckor användes för att styra vattnet mot konstgjorda kanaler. På så sätt kontrollerades mängden vatten som nådde hjulen.

Trähinkar fästes vid hjulets yttre kant. När vatten från floden nådde skovlarna roterades hjulet, som var monterat på en horisontell axel, med hjälp av den kinetiska energin. Under rotationen, fylldes trähinkarna med vatten när de hamnade i floden. Hinkarna var utformade så att vattnet inte skulle spillas ut på väg upp och först när de nådde hjulets högsta punkt rann vattnet ut i akvedukten genom öppningen som fanns på hinkarna.

Akvedukter, uppburna av bågar på vissa nivåer, hade utformats med en exakt beräknad sluttning som garanterade vattentillförsel över långa sträckor. Således fick torra områden, även öknar, tillgång till vatten som kunde användas som dricksvatten eller för bevattning.

Relaterade objekt

Medeltida arabisk vattenpump (Al-Jazari, 1200-talet)

Denna geniala vattenpump, designad av Al-Jazari är ett bra exempel på de medeltida arabiska ingenjörernas kreativitet.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Medeltida arabisk flygmaskin (Abbas Ibn Firnas, 800-talet)

En medeltida flygmaskin som konstruerades av Abbas Ibn Firnas.

Nizwas fästning (Oman, 1600-talet)

Det runda tornet i den största fästningen på Arabiska halvön har ett sinnrikt försvarssystem.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Torrläggning i Nederländerna (1600-talet)

Invånarna i den norra delen av Nederländerna har framgångsrikt bekämpat havet sedan medeltiden.

Medeltida arabisk torped (Hassan al-Rammah, 1200-talet)

Den medeltida arabiska uppfinnaren, Hassan al-Rammah, konstruerade världens första fungerande torped.

Arabisk kalif (600-talet)

Kalifer, som anses vara profeten Muhammeds efterträdare, var de viktigaste religiösa ledarna inom islam.

Added to your cart.