Världens sju underverk

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Historia

Nyckelord

Världens sju underverk, Den stora pyramiden i Giza, Fyrtornet i Alexandria, Babylons hängande trädgårdar, Artemistemplet i Efesos, Mausoleet vid Halicarnassus, Kolossen på Rhodos, Staty av Zeus på Olympia, arkitektur, Hellas, Babylon, Egypten, Mezopotamien, kyrka, mausoleum, minne, antiken, historia

Relaterade objekt

Scener

Världens sju underverk

Pyramiderna vid Giza

Fyrtornet på Faros

Babylons hängande trädgårdar

Artemistemplet i Efesos

Mausoleet i Halikarnassos

Babylons murar

Kolossen på Rhodos

Zeusstatyn i Olympia

Animation

Berättarröst

Den första personen att lista världens sju underverk var Antipatros från Sidon när han namngav de sju underverken i ett av sina epigram skrivet under 100-talet f.v.t. Listan, som innehåller sju arkitektoniska mästerverk byggda av människohand, har förändrats under århundradena. Det är inte lätt att jämföra stora byggnadsverk eftersom valet är subjektivt. Historiska källor kring underverken är knappa och de innehåller ofta motstridiga uppgifter. Tyvärr står endast ett av byggnadsverken från listan fortfarande kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Cheopspyramiden, som är den största av de tre stora pyramiderna i Giza, byggdes som ett gravmonument för faraon Cheops. Dess ursprungliga höjd var 146 meter och längden på sidorna var 230 meter.

Ett till underverk var beläget i faraonernas land, nämligen fyrtornet på ön Faros nära Alexandrias kust vid Medelhavet. Även om dess dimensioner skiljer sig mellan historiska källor, översteg förmodligen marmorstrukturens ursprungliga höjd 100 meter. Enligt samtida källor förstördes tornet i en jordbävning.

De hängande trädgårdarna i Babylon, Mesopotamien ska ha byggts av en assyrisk kung åt hans fru men det var drottning Semiramis som senare felaktigt tillskrevs trädgårdarna.

Den äldsta bevarade listan innehöll endast en babylonisk struktur men senare lades även Babylons stadsmurar till på listan. Den monumentala muren var 18 meter hög, dess totala längd var 18 kilometer och den omgärdade Babylon. Muren byggdes av lersten och hade flera portar varav den största och mest magnifika var Ishtarporten.

De andra underverken på Antipatros lista fanns på hellenistiskt territorium. Artemistemplet i Efesos var det största templet i antikens Grekland och det tog över 100 år att bygga. Templet förstördes i en anlagd brand.

Mausoleet i Halikarnassos var beläget i Anatolien. Det var ett 45 meter högt gravmonument som restes över Mausollos och hans hustru i staden Halikarnassos.

Två statyer fanns med på den ursprungliga listan. Kolossen på Rhodos var en enorm bronsstaty av solguden Helios som uppfördes på ön Rhodos. Kolossen, som var byggd av flera ton brons och järn, förstördes i en jordbävning.

Zeusstatyn, föreställande den grekiska guden Zeus, var placerad i det stora templet i staden Olympia. Staden var värd för religiösa händelser och de olympiska spelen. Den 13 meter höga statyn som var täckt med elfenben och guld skapades av den grekiska skulptören Fidias.

Relaterade objekt

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Skulpturens milstolpar

Animationen visar fem framstående verk ur skulpturkonstens historia.

Venusfiguriner

Dessa paleolitiska figuriner symboliserar troligen fertilitet och välstånd.

Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Världens mest kända citadell, Akropolis i staden Aten, byggdes på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Moai (Påskön, 1500-talet)

Den lilla Stillahavsön är känd för sina monumentala stenstatyer.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Added to your cart.