Vägtransport, lastbilar

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Teknik

Nyckelord

Dragbil, Vägtransport, lastbil, miljöförorening, Transport, transporterar varor, väg, camion, släp, lastutrymme, lastuttrymme, godsvagn, produkt, last, transport, kontinental, teknik

Relaterade objekt

Scener

Vägtransport

Vägtransport är ett flexibelt sätt att flytta gods på land.

Fördelarna inkluderar leverans dörr-till-dörr, flexibla rutter, väl utbyggt vägnät, förhållandevis snabba transporter och möjligheten att lägga om rutten vid behov.

Men det finns nackdelar också, bland andra den höga miljöpåverkan, de tunga fordonen orsakar slitage på vägnätet, systemet är känsligt för trafikstörningar och olycksrisken är relativt hög. Det finns begränsningar i vikt och volym på godset och det är en energi- och arbetskraftkrävande transportmetod.

Dragbil

 • förarhytt
 • spoiler
 • framruta
 • kylargrill
 • bränsletank
 • vändskiva/ koppling
 • drivhjul
 • motor
 • backspegel
 • strålkastare
 • sovhytt

En långtradare är en lastbil som består av två separata enheter, en dragbil och en påhängsvagn (och ibland ytterligare ett släp). Dragbilen som drar påhängsvagnen har inget eget lastutrymme.

Den maximala tillåtna längden på en långtradare varierar från land till land. Vanligtvis ligger den mellan 15–24 meter. Höjden på en långtradare är oftast ungefär fyra meter.

Påhängsvagn

 • boggi
 • chassi
 • lastbilskapell
 • kopplingstapp

Den maximala lastvikten för en påhängsvagn är ungefär 40 ton. Lastutrymmet i en påhängsvagn är oftast en box eller ett gardinkapell. Lastpallarna arrangeras i två eller tre rader inne i påhängsvagnen.

Det finns också speciallastbilar som cementbilar och tankbilar.

Last

Jämförelse

 • koldioxidutsläpp
 • transportsätt
 • energiförbrukning
 • kostnad
 • avstånd i kilometer
 • väg- transport
 • järnvägs- transport
 • sjö- transport

Av alla transportformer är vägtransporten den som har högst energibehov och som förorsakar störst skador på miljön. Med hänsyn till avstånd och kostnad är vägtransporten det billigaste sättet att transportera gods över korta avstånd medan järnvägs- och sjötransport är mest effektivt vid medeldistans- respektive långdistanstransport. I dag fraktar lastbilar gods över en distans på omkring 10 miljarder kilometer varje år, totalt i världen. Mer än hälften av denna trafik genereras i Kina.

Animation

 • koldioxidutsläpp
 • transportsätt
 • energiförbrukning
 • kostnad
 • avstånd i kilometer

Berättarröst

Vägtransport är ett flexibelt sätt att flytta gods på land.

Fördelarna inkluderar leverans dörr-till-dörr, flexibla rutter, väl utbyggt vägnät, förhållandevis snabba transporter och möjligheten att lägga om rutten vid behov.

Men det finns nackdelar också, bland andra den höga miljöpåverkan, de tunga fordonen orsakar slitage på vägnätet, systemet är känsligt för trafikstörningar och olycksrisken är relativt hög. Det finns begränsningar i vikt och volym på godset och det är en energi- och arbetskraftkrävande transportmetod.

En långtradare är en lastbil som består av två separata enheter, en dragbil och en påhängsvagn (och ibland ytterligare ett släp). Dragbilen som drar påhängsvagnen har inget eget lastutrymme.

Den maximala tillåtna längden på en långtradare varierar från land till land. Vanligtvis ligger den mellan 15–24 meter. Höjden på en långtradare är oftast ungefär fyra meter.

Den maximala lastvikten för en påhängsvagn är ungefär 40 ton. Lastutrymmet i en påhängsvagn är oftast en box eller ett gardinkapell. Lastpallarna arrangeras i två eller tre rader inne i påhängsvagnen.

Det finns också speciallastbilar som cementbilar och tankbilar.

Av alla transportformer är vägtransporten den som har högst energibehov och som förorsakar störst skador på miljön. Med hänsyn till avstånd och kostnad är vägtransporten det billigaste sättet att transportera gods över korta avstånd medan järnvägs- och sjötransport är mest effektivt vid medeldistans- respektive långdistanstransport. I dag fraktar lastbilar gods över en distans på omkring 10 miljarder kilometer varje år, totalt i världen. Mer än hälften av denna trafik genereras i Kina.

Relaterade objekt

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Det lilla passagerarflygplanet är designat för att vara snabbt, bekvämt och billigt i drift.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Den första ungerska bilen (1904)

Den ungerska ingenjören, János Csonka byggde sina första bilar åt den ungerska posten.

T-Ford (Ford Model T)

Den populära modellen tillverkades av den amerikanska Fordfabriken och var den första massproducerade bilen i världen.

Added to your cart.