Vägtransport, lastbilar

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Teknik

Nyckelord

Dragbil, Vägtransport, lastbil, miljöförorening, Transport, transporterar varor, väg, camion, släp, lastutrymme, lastuttrymme, godsvagn, varor, last, transport, kontinental, teknologi

Relaterade objekt

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Det lilla passagerarflygplanet är designat för att vara snabbt, bekvämt och billigt i drift.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Den första ungerska bilen (1904)

Den ungerska ingenjören, János Csonka byggde sina första bilar åt den ungerska posten.

T-Ford (Ford Model T)

Den populära modellen tillverkades av den amerikanska Fordfabriken och var den första massproducerade bilen i världen.

Added to your cart.