Utformning av köksmöbler - tredimensionellt koordinatsystem

Utformning av köksmöbler - tredimensionellt koordinatsystem

Lär dig använda det kartesiska koordinatsystemet med hjälp av en digitalt utformad köksmodell.

Naturkunskap

Nyckelord

3D, origo, koordinatsystem, samordna geometri, koordinat kvadrant, ordinatan, Koordinatnät

Relaterade objekt

Frågor

  • Punkt C är belägen på en höjd av 210 cm. Höjden på väggskåpet är 80 cm.\nHur stort är avståndet mellan bänkskivan och väggskåpet?
  • Hitta koordinaterna för punkt A.
  • Hitta koordinaterna för punkt B.
  • Hitta koordinaterna för punkt C.
  • Hitta koordinaterna för punkt P.

Scener

Relaterade objekt

3D-skuggpussel

Detta spännande och färgglada spel är utformat för att utveckla din rumsuppfattning. Du kan kontrollera dina lösningar med hjälp av isometrisk visning.

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Ljus och skugga

Genom att variera ljuskällans position, kan man undersöka skuggorna som projiceras på koordinatsystemets plan.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Rumsorientering

Animationen hjälper till att utveckla orientering i ett rum med hjälp av ett rumsligt koordinatsystem.

Svalby

En underhållande animation för att öva orienteringsförmågan med hjälp av en karta.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter som utvecklar rumsuppfattningen.

Uppdelning av rum med tre plan

Uppdelning av rum med tre korsande plan i flera olika konfigurationer.

Added to your cart.