Uppdraget Dawn

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga historia och hur stenplaneter bildas.

Geografi

Nyckelord

Rymdsonden Dawn, rymdsond, asteroidbälte, Ceres, vesta, asteroid, rymdforskning, Jupiter, Mars, jonmotor, gravitationen, Solsystem, Yttre rymden:, astronomi, astrofysik, geografi, fysik

Relaterade objekt

Scener

Solsystemet och asteroidbältet

Asteroidbältet ligger mellan de yttre och inre planeterna, det vill säga mellan Mars och Jupiter, på ett medelavstånd på 1,9 till 4,2 AE från solen.

I dagsläget har man identifierat tiotusentals asteroider, men enligt beräkningar finns det flera miljoner. Ungefär 200 av dessa asteroider har en diameter på över 100 kilometer. De två största kropparna i asteroidbältet är Ceres och Vesta.

Ceres och Vestas positioner

 • asteroidbälte - Det ligger mellan de yttre och inre planeterna, det vill säga mellan Mars och Jupiter, på ett medelavstånd av 1,9 till 4,2 AE från solen.
 • Ceres
 • Vesta

Fakta

Ceres

Upptäckare: Giuseppe Piazzi
Upptäcktsdatum: 1 januari 1801
Diameter: 940 km (1/12 av Jordens diameter)
Massa: 9,47 kg x 10²⁰ (1 % av Månens massa)
Medeldensitet: 2,2 g/cm³
Yttemperatur: 168–235 K (-105 till -38 °C)
Rotationsperiod: 9 timmar 4 minuter
Omloppstid: 4,6 år
Inklination:
Medelavstånd från solen: 414 miljoner km (2,77 AE)

Vesta

Upptäckare: Heinrich Wilhelm Olbers
Upptäcktsdatum: 29 mars 1807
Diameter: 530 km (4 % av Jordens diameter)
Massa: 2,6 kg x 10²⁰ (0,4% av Månens massa)
Medeldensitet: 3,4 g/cm³
Yttemperatur: 85–255 K (-188 till -18 °C)
Rotationsperiod: 5 timmar 21 minuter
Omloppstid: 3,63 år
Inklination:
Medelavstånd från solen:353 miljoner km (2,36 AE)

Ceres och Vesta

 • Ceres - Den är en dvärgplanet och den största kroppen i asteroidbältet. Den är ca 940 km i diameter. Den utgör mer än en tredjedel av asteroidbältets sammanlagda massa, men Ceres massa är endast 1 % av månens. Manteln är rik på isvatten och innehåller mer vatten än jordens sammanlagda färskvattenresurser.
 • Vesta - Den är ett av de största objekten i asteroidbältet. Den är ca 530 km i diameter. Dess massa är 0,4 % av månens och en tiondel av asteroidbältets. Vestas form är nästan sfärisk.

Ceres (tvärsnitt)

 • skorpa - Ett tunt och dammigt skikt.
 • mantel - Ett skikt bestående mestadels av vattenis.
 • stenkärna - Den är solid och rik på metaller.

Storleksjämförelse

Jorden

Diameter: 12 756 km
Massa: 5,974 kg x 10²⁴

Månen

Diameter: 3475 km
Massa: 7,348 kg x 10²²

Pluto

Diameter:2372 km
Massa: 1,305 kg x 10²²

Ceres

Diameter: 940 km
Massa: 9,47 kg x 10²⁰

Vesta

Diameter: 530 km
Massa: 2,6 kg x 10²⁰

Rymdsonden Dawns bana

Dawn är den första rymdsonden som kretsar kring en dvärgplanet och den första att kretsa kring två olika destinationer i solsystemet. Den kretsade först kring Vesta i 14 månader och anlände sedan till Ceres i mars 2015.

Rymdsonden Dawn

 • solpaneler - Deras totala längd är 20 meter. De omvandlar solenergi till elektrisk kraft, som används för att accelerera xenonbränslet i jonmotorn.
 • jonmotor - Det finns tre av dessa på rymdsonden, dock är endast en verksam åt gången. De är tio gånger effektivare än motorer med kemiskt drivmedel.
 • kameror - De ta bilder från olika vinklar. Dessa bilder används för att skapa topografiska kartor.
 • gammastrålnings- och neutrondetektor - Den undersöker de två asteroidernas kemiska sammansättning.
 • spektrometer - Den utforskar mineraler på ytan med hjälp av synligt och infrarött ljus.
 • antenn

Rymdsonden Dawn sköts upp den 27 september 2007. Dess uppdrag är att undersöka de två största kropparna i asteroidbältet, Vesta och Ceres, som ligger mellan Mars och Jupiter. Båda bildades under solsystemets tidiga period, deras ytterligare tillväxt har dock förhindrats av Jupiters enorma dragningskraft. Genom att undersöka Vesta och Ceres, kan vi få information om solsystemets tidiga period och om hur stenplaneter bildas.

Ombord på Dawn finns tre instrumentsystem. En fotokamera för bildtagning, en spektrometer för kartläggning av Ceres och Vesta samt en neutron- och gammastrålningsspektrometer för analys av de två asteroidernas kemiska sammansättning.

Jonmotor

 • laddad metallram
 • dubbelgaller - Två motsatt laddade metallgaller med en diameter på 30 centimeter och med 15 000 hål genom vilka joner släpps ut i form av ett jonmoln.

Rymdsonden Dawn drivs av jonmotorer som är tio gånger effektivare än motorer med kemiskt drivmedel.

När partiklar av den joniserade (elektriskt laddade) gasen placeras i ett elektriskt fält, sätts de i rörelse. Om den accelererande spänningen är tillräckligt hög, kommer den kinetiska energin hos jonerna att vara högre än energin i de brinnande gaserna. Den större effektiviteten gör att rymdsonden kan nå två destinationer i solsystemet bortom systemet jorden-månen.

Jonmotorn drivs av xenongas som sprutas in i motorn där xenonatomerna joniseras genom att de bombarderas med elektroner.

De positivt laddade xenonjonerna accelererar i det elektrostatiska fältet och kastas ut med hög hastighet, medan de neutraliseras av elektroner. Enligt Newtons tredje lag om kraft och motkraft, accelereras rymdsonden i motsatt riktning från det utsända jonmolnet.

Animation

 • Merkurius
 • Venus
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturnus
 • Uranus
 • Neptunus
 • asteroidbälte - Det ligger mellan de yttre och inre planeterna, det vill säga mellan Mars och Jupiter, på ett medelavstånd av 1,9 till 4,2 AE från solen.
 • Solsystem
 • Ceres - Den är en dvärgplanet och den största kroppen i asteroidbältet. Den är ca 940 km i diameter. Den utgör mer än en tredjedel av asteroidbältets sammanlagda massa, men Ceres massa är endast 1 % av månens. Manteln är rik på isvatten och innehåller mer vatten än jordens sammanlagda färskvattenresurser.
 • Vesta - Den är ett av de största objekten i asteroidbältet. Den är ca 530 km i diameter. Dess massa är 0,4 % av månens och en tiondel av asteroidbältets. Vestas form är nästan sfärisk.
 • skorpa - Ett tunt och dammigt skikt.
 • mantel - Ett skikt bestående mestadels av vattenis.
 • stenkärna - Den är solid och rik på metaller.
 • Jorden
 • Månen
 • Pluto
 • Ceres
 • Vesta
 • solpaneler - Deras totala längd är 20 meter. De omvandlar solenergi till elektrisk kraft, som används för att accelerera xenonbränslet i jonmotorn.
 • jonmotor - Det finns tre av dessa på rymdsonden, dock är endast en verksam åt gången. De är tio gånger effektivare än motorer med kemiskt drivmedel.
 • kameror - De ta bilder från olika vinklar. Dessa bilder används för att skapa topografiska kartor.
 • gammastrålnings- och neutrondetektor - Den undersöker de två asteroidernas kemiska sammansättning.
 • spektrometer - Den utforskar mineraler på ytan med hjälp av synligt och infrarött ljus.
 • antenn
 • laddad metallram
 • dubbelgaller - Två motsatt laddade metallgaller med en diameter på 30 centimeter och med 15 000 hål genom vilka joner släpps ut i form av ett jonmoln.
 • magnetring
 • + galler - Spänningen mellan de två motsatt laddade gallren accelererar jonerna, som därigenom skapar dragkraft.
 • - galler - Spänningen mellan de två motsatt laddade gallren accelererar jonerna, som därigenom skapar dragkraft.
 • elektron
 • jon
 • jonmoln - Joner som släpps ut från jonmotorn driver rymdsonden.
 • bränsleinsprutare - Xenonatomer sprutas in i motorn genom den.
 • neutraliseringsmedel - Elektroner emitteras från en separat katod mot jonstrålen, för att säkerställa att samma mängd av positiv och negativ laddning släpps ut.
 • xenonatom

Berättarröst

Asteroidbältet ligger mellan de yttre och inre planeterna, det vill säga mellan Mars och Jupiter, på ett medelavstånd på 1,9 till 4,2 AE från solen.
I dagsläget har man identifierat tiotusentals asteroider, men enligt beräkningar finns det flera miljoner. Ungefär 200 av dessa asteroider har en diameter på över 100 kilometer. De två största kropparna i asteroidbältet är Ceres och Vesta.

Ceres är den största kroppen i asteroidbältet men den minsta dvärgplaneten i solsystemet. Vesta är det näst största massiva objektet i asteroidbältet. Dess form liknar en tillplattad sfäroid men på grund av utskjutningen vid dess södra pol kan den inte klassificeras som en dvärgplanet.

Ceres diameter är ungefär 12 gånger mindre än jordens. Ceres utgör mer än en tredjedel av asteroidbältets totala massa, men dess massa är endast 1 % av månens. Vestas diameter är knappt 4 % av jordens. Dess massa är 0,4 % av månens och en tiondel av asteroidbältets.

Ceres har en tunn, dammig yttre skorpa och en solid stenig inre kärna. Dess mantel är rik på isvatten och innehåller mer vatten än jordens färskvattenresurser sammanlagt.

Rymdsonden Dawns uppdrag är att undersöka de två största kropparna i asteroidbältet, Vesta och Ceres, som ligger mellan Mars och Jupiter. Båda bildades under solsystemets tidiga period, deras ytterligare tillväxt har dock förhindrats av Jupiters enorma dragningskraft. Genom att undersöka Vesta och Ceres, kan vi få information om solsystemets tidiga period och om hur stenplaneter bildas.

Ombord på Dawn finns tre instrumentsystem. En fotokamera för bildtagning, en spektrometer för kartläggning av Ceres och Vesta samt en neutron- och gammastrålningsspektrometer för analys av de två asteroidernas kemiska sammansättning.​

Dawn är den första rymdsonden att kretsa kring en dvärgplanet, och den första att kretsa kring två destinationer i solsystemet. Den sköts upp den 27 september 2007 och flög förbi Mars för att slutföra sin gravitationsslunga i februari 2009. Dawn hamnade i Vestas omloppsbana i juli 2011 och studerade denna asteroid i 14 månader innan den anlände till Ceres i mars 2015.

Rymdsonden drivs av jonmotorer som är tio gånger effektivare än motorer med kemiskt drivmedel.
När partiklar av den joniserade (elektriskt laddade) gasen placeras i ett elektriskt fält, sätts de i rörelse. Om den accelererande spänningen är tillräckligt hög, kommer den kinetiska energin hos jonerna att vara högre än energin i de brinnande gaserna. Den större effektiviteten gör att rymdsonden kan nå två destinationer i solsystemet bortom systemet jorden-månen.

Jonmotorn drivs av xenongas som sprutas in i motorn där xenonatomerna joniseras genom att de bombarderas med elektroner. De positivt laddade xenonjonerna accelererar i det elektrostatiska fältet och kastas ut med hög hastighet, medan de neutraliseras av elektroner. Enligt Newtons tredje lag om kraft och motkraft, accelereras rymdsonden i motsatt riktning från det utsända jonmolnet.

Relaterade objekt

Cassini-Huygens uppdraget (1997–2017)

Rymdsonden Cassini utforskade Saturnus och planetens månar under nästan 20 år.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Uppdraget New Horizons

Rymdsonden New Horizons skickades iväg år 2006 med målet att studera Pluto och Kuiperbältet.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiska satelliten var den första rymdfarkosten som sköts upp i rymden (oktober 1957).

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jupiter

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Den väger två och en halv gånger mer än alla de andra planeterna tillsammans.

Mars

Forskare söker efter spår av vatten och liv på Mars.

Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet.

Neptunus

Neptunus är den yttersta planeten i solsystemet och den minsta av gasjättarna.

Pluto - Charon systemet

Plutos största måne kallas Charon.

Saturnus

Saturnus är den näst största planeten i solsystemet. Den är lätt att känna igen på sina ringar.

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen och den är en gasjätte.

Vårt astronomiska grannskap

En presentation av närliggande planeter, stjärnor och galaxer.

Venus

Venus är den andra planeten från solen och det ljusaste objektet på natthimlen (efter månen).

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Added to your cart.