Tvål

Tvål

Fettsyror är uppbyggda av ett polärt huvud och en opolär svans, därför kan de användas för att lösa upp fettfläckar.

Kemi

Nyckelord

Tvål, tvättning, hygiene, tvåltillverkning, Micell, monomolekylärt skikt, ytaktivt, Fettsyra, karboxylsyra, vattenlöslig del, hydrofil, hydrofob, vattenavvisande, fettlösliga, fett fläck, fett, skumning, rengöringseffekt, polär, opolär, Lika löser lika, amfipatisk, tvättmedel, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken del av molekylen är opolär?
 • Vilken del av molekylen är hydrofob?
 • Vilken del av molekylen är polär?
 • Vilken del av molekylen är hydrofil?
 • Vilken del av molekylen är vattenavvisande?
 • Vilken del av molekylen är vattenlöslig?
 • Vilken del av molekylen är fettlöslig?
 • Vilken del av molekylen är omgiven av vattenmolekyler?
 • Vilken del av molekylen fäster vid fett i glycerol?
 • Vilken del av molekylen är anjonisk?
 • Vilken del av molekylen innehåller INTE någon karbonylgrupp?
 • Vilken del av molekylen innehåller en dubbelbindning?
 • Vilken del av molekylen innehåller en omättad bindning?
 • Vid vilken del av molekylen fäster katjonerna i fast tvål?
 • Vilken del av molekylen innehåller INTE någon karboxylgrupp?

Scener

Relaterade objekt

Oljesyra (cis-9-oktadekensyra) (C₁₇H₃₃COOH)

En omättad monokarboxylsyra. Molekylen innehåller dubbelbindning i cis-ställning.

Palmitinsyra (hexadekansyra) (C₁₅H₃₁COOH)

En vit, vaxartad karboxylsyra med högt kolantal.

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

Molekyler - övningsuppgift II (Polaritet)

Övningar som fördjupar de begrepp som är relaterade till molekylernas polaritet.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Added to your cart.