Transformator

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Fysik

Nyckelord

transformator, induktion, tändhatt, sekundärspole, spole, järnkärna, överföringsledning, växelström, isolant, flux, strömförsörjning, stake, nät, Energi, ström, spänning, Strömstyrka, energiutbyte, el, elektron, elektro, maskin, elektrisk, fysik

Relaterade objekt

Scener

Transformator

 • transmissionsledning - Spänningen är vanligtvis 120 kV. Dessa ledningar stöttas av 25–40 meter långa stålkonstruktioner (torn) och sänder el mellan transformatorstationer, oftast utanför bostadsområden.
 • elförsörjning av hushåll - Spänningen är vanligtvis 0,4 kV. Stolptransformatorer används för att ytterligare minska strömmens spänning till 120-240V för hushållsbruk (spänningen varierar mellan olika länder.
 • transformator - De omvandlar spänningen i elektrisk ström. För användning i hushåll förminskas spänningen vanligtvis från 120 kV till 0,4 kV.

Konstruktion

 • spole - Spänningen ändras beroende på antalet varv.
 • skal

Funktion

 • primärspole - Växelströmmen som flödar i den inducerar ett ständigt varierande magnetfält i järnkärnan.
 • sekundärspole - Det varierande magnetfältet inducerar elektrisk ström i sekundärspolen. Förhållandet mellan den primära och den sekundära spänningen är likvärdig med förhållandet mellan antalet svängningar i primärspolen och sekundärspolen.
 • järnkärna

Primärspole

Sekundärspole

Animation

 • primärspole - Växelströmmen som flödar i den inducerar ett ständigt varierande magnetfält i järnkärnan.
 • sekundärspole - Det varierande magnetfältet inducerar elektrisk ström i sekundärspolen. Förhållandet mellan den primära och den sekundära spänningen är likvärdig med förhållandet mellan antalet svängningar i primärspolen och sekundärspolen.
 • järnkärna

Berättarröst

En transformator är en elektrisk apparat som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström. De enklaste transformatorerna består av två spolar och en gemensam järnkärna.
Strömmen som flödar genom primärspolen inducerar ett växlande magnetiskt fält i järnkärnan som i sin tur inducerar elektrisk ström i sekundärspolen. Förhållandet mellan den primära och den sekundära spänningen är likvärdig med förhållandet mellan antalet svängningar i primärspolen och sekundärspolen. När antalet varv i sekundärspolen är hälften av det i primärspolen minskar spänningen således till hälften av dess ursprungsvärde.

Strömmen som flödar i spolen inducerar ett magnetiskt fält i järnkärnan enligt högerhandsregeln. När man sluter sin högra hand runt spolen, med fingrarna i strömmens riktning, pekar tummen mot magnetfältets nordpol.

Järnkärnans varierande magnetfält inducerar elektrisk ström i sekundärspolen i enlighet med vänsterhandsregeln. När man sluter sin vänstra hand runt spolen, med tummen pekandes i samma riktning som det magnetiska flödet, visar fingrarna riktningen på strömmen i spolen.

Transformatorer används i stor utsträckning. De används för att minska strömmens spänning i högspänningsledningar till den nivå som hushållen använder, vanligtvis mellan 110-240V beroende på land. Telefonladdare innehåller också transformatorer som omvandlar nätspänningen till 15V.

Relaterade objekt

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Maglevtåg

Maglevtåget är ett av de modernaste transportmedlen och det kan färdas i hastigheter över 400 km/h.

Magnetron

En av de viktigaste beståndsdelarna i en mikrovågsugn är magnetronen, den producerar mikrovågorna.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Added to your cart.