Titanic (1912)

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Teknik

Nyckelord

Titanic, fartyg, oceanångare, frakt, passagerare, lyxkryssare, katastrof, livbåt, isberg, kollision, propeller, bryggan, däck, White Star Line, transatlantisk, vrak, transport, teknik

Relaterade objekt

Frågor

 • Är det sant att Titanic var den största oceangångaren på sin tid ?
 • När sjösattes Titanic?
 • Vilket rederi ägde Titanic?
 • Ange längden på Titanic.
 • Ange Titanics maxhastighet.
 • Hur många passagerare fick plats på Titanic?
 • Ange antalet besättningsmedlemmar ombord.
 • Från vilken stad avseglade Titanic?
 • Vilken stad var Titanics slutdestination?
 • När sjönk Titanic?
 • När inträffade kollisionen med isberget?
 • Vilket år inträffade Titanic-katastrofen?
 • Är det sant att Titanic bröts mitt itu medan den sjönk?
 • Är det sant att de flesta passagerarna överlevde katastrofen?
 • Var byggdes Titanic?
 • Vilket av nedanstående exempel är INTE ett av Titanics systerfartyg?
 • Vad hette Titanics befälhavare i efternamn?
 • Vilka evakuerades först till livbåtarna?
 • Vilket fartyg hörde nödsignalerna från Titanic först?
 • Av vilket fartyg räddades de skeppsbrutna?
 • Hur många människor befann sig på Titanic vid katastrofen?
 • Ange antalet överlevande.
 • Hur många människor miste livet i katastrofen?
 • Hur många svenska passagerare fanns ombord på Titanic?
 • På vilken oceanbotten vilar Titanics vrak?
 • Hur många propellrar hade Titanic?
 • Vilken del av däcket fanns närmast fartygets för?
 • Hur många skorstenar hade Titanic?
 • Vilket av nedanstående fanns INTE på Titanics däck?
 • Var fanns (huvud)antennen till radiotelegrafen?
 • Är det sant att mastkorg saknades på Titanic?
 • Ange bredden på Titanic (vid vattenlinjen).
 • Ange Titanics djupgående.

Scener

Relaterade objekt

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2 var världens största oceanångare då den byggdes.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets genomsnittliga densitet ändras.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Kryssaren Aurora (1900)

Den ryska pansarkryssarens namn blev välkänt under Oktoberrevolutionen 1917.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Svävare, mark III SR N4

Svävare kan färdas med hög hastighet över vattenytan.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

Added to your cart.