Tidvatten

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Geografi

Nyckelord

Tidvatten, ebb, flod, gravitation, Måne, gravitationen, Sol, hav, högvatten, lågvatten, Tsunami, neap tidvatten, natur, geografi

Relaterade objekt

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

El Niño

Ett periodiskt klimatmönster som uppstår över Stilla havets tropiska delar ungefär vart femte år.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Krafter

Animationen visar hur krafter verkar på hjulförsedda fordon och fordon med medar.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Added to your cart.