Tall

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Biologi

Nyckelord

tall, tallskog, Nakenfröig växt, nål, vintergröna, kon, tallordningen, harts, skog, pistill, perenn, vedartad, nativ, eurasien, träd, växt, blad, biologi

Relaterade objekt

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Äppelträd

Äpplet är en av världens populäraste frukter.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Added to your cart.