Syre (O₂) (grundskolenivå)

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kemi

Nyckelord

syre, syremolekyl, homonuclear molekyl, livsvillkor, andning, luft, kovalent bindning, dubbelbindning, sigmabindning, pi-bindning, opolär, oxid, exoterm, fotosyntes, Oorganisk kemi, allmän kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kalottmodell

Syre O₂

Information

Molmassa: 31,999 g/mol

Smältpunkt: -218,8 °C

Kokpunkt: -182,9 °C

Egenskaper

Syre är ett färglöst och luktfritt ämne som vid rumstemperatur uppträder i gasform. Det är svagt lösligt i vatten. Under normala omständigheter är molekylärt syre endast svagt reaktivt, men vid högre temperaturer reagerar det med alla element med undantag för halogener och ädelgaser. Syrets reaktioner är exoterma och under processen produceras oxider. Syre bidrar till förbränning. Levande organismer behöver syre för sina fysiologiska processer.

Förekomst och framställning

Syre är det vanligaste grundämnet på jorden. Det utgör 50,5 % av jordskorpans massa och 21 % av luftens volym. Växter producerar syre under fotosyntes, syret hamnar sedan i atmosfären. I laboratorier produceras syre genom upphettning av kaliumpermanganat, industriellt framställs det under fraktionerad destillation av flytande luft vid ca -183 °C.

Användning

Inom industrin används syre vid framställning av högtempererade lågor, i direkt oxidation av titandioxid och eten samt vid framställning av syntesgas. Stora syrevolymer används vid tillverkning av järn och stål. Inom medicin används det som andningsgas.

Kul-och pinnmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Added to your cart.