Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Kemi

Nyckelord

styren, Aromatisk kolväte, flyttat elektroner, Polymerisation, monomer, Polymer, plast, polystyren, frigolit, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enklaste av de aromatiska hydroxiföreningarna.

Naftalen (C₁₀H₈)

Det enklaste polycykliska aromatiska kolvätet.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Added to your cart.