Stegosaurus

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Biologi

Nyckelord

dino, dinosaurie, stegosaurus, förhistorisk varelse, reptil, slocknat, Fossil, thyreophorer, Juraperioden, djur, Ryggsträngsdjur, växtätande, biologi

Relaterade objekt

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Deinonychus

Deinonychus, vars namn betyder "förskräcklig klo", var en fågelliknande köttätande dinosaurie.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Havsskorpioner

En utdöd grupp leddjur som levde under paleozoikum.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Ichthyosaurie (fisködla)

Delfinliknande marina reptiler; ett bra exempel på konvergent evolution.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Jemenkameleont

Kameleonter är reptiler som har förmågan att ändra färg.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Pteranodon longiceps

En förhistorisk flygande reptil som liknade fåglar, dock finns det ingen direkt evolutionär koppling mellan de två.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Ullhårig mammut

Utdött elefantdjur som liknade dagens elefanter. Den var ett vanligt jaktbyte för den förhistoriska människan.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Huggorm

Huggormen är Sveriges vanligaste orm och den enda som är giftig, dess bett är dock sällan dödligt för människan. Den förekommer i större delen av Europa.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Snok

En ormart som vanligtvis känns igen på de ljusa fläckarna i nacken.

Added to your cart.