Städer

Städer

En typ av bosättning som har en central funktion i regionen.

Geografi

Nyckelord

Ort, avveckling, Funktioner, befolkning, sociala tjänster, struktur, bebyggelsestruktur, bostadsort, stad, catchment area, geografi, samhälle, kulturgeografi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Byar

Byar var människans första permanenta bosättningar.

Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Asiens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Added to your cart.