Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Historia

Nyckelord

Persiska riket, Sparta, Xerxes, Leonidas, Pers, grekiska, slagsmål, krigföring, Anopaia, stadsstat, slag, antiken, Thermopyle, Hoplit, falanger, soldat, Persiska krigen, krig, historia, 400-talet f.v.t., Hellas

Relaterade objekt

Scener

Sundet vid Thermopyle

 • persiskt läger
 • de odödliga
 • persisk flotta
 • sundet vid Thermopyle
 • Anopaia- stigen
 • fokier
 • spartaner, allierade greker
 • N

Slagets förlopp

 • persiskt läger
 • de odödliga
 • persisk flotta
 • spartaner
 • allierade greker
 • sundet vid Thermopyle
 • Anopaia- stigen
 • fokier
 • Efialtes
 • fokier, spartaner, allierade greker
 • spartaner, allierade greker
 • fokier, allierade greker
 • N

Berättarröst

Fas 1

Den ena delen av den persiska armén anlände till viken över havet, den andra kom över fastlandet. Perserna gjorde sig långsamt redo för strid och hoppades att grekerna skulle ge upp då de såg den till antalet förkrossande överlägsna persiska armén. Den spartanska armén, ledd av kung Leonidas, spärrade av sundet vid Thermopyle och förstärkte stenmurarna. På så sätt behövde de bara försvara en begränsad yta vilket passade deras krigsföringsstil bättre. Kungen beordrade fokierna att försvara Anopaiastigen som gick genom bergen.

Fas 2

Den persiska armén påbörjade anfallet mot den grekiska falangen. I första vågen anföll kissianerna och mederna, deras pilar "dolde solen". Dock kunde de inte bryta grekernas linje. De drabbades av svåra förluster och tvingades retirera.

Fas 3

I nästa våg skickade Xerxes de Odödliga, den persiska elitstyrkan, mot grekerna. Inte ens de kunde besegra grekerna eftersom hopliterna, utrustade med långa spjut, kunde slåss mer effektivt på den trånga ytan. Efter att åter ha drabbats av stora förluster insåg Xerxes att hans krig mot Grekland var hotat.

Fas 4

En ortsbo vid namn Efialtes förrådde grekerna då han erbjöd Xerxes att visa perserna en väg som gick bakom de grekiska linjerna. Efter att ha sett perserna på Anopaiastigen retirerade fokierna och Leonidas beordrade den resterande grekiska styrkan att dra sig tillbaka. Enligt legenden stannade han kvar och bildade ett arriärgarde med 300 spartaner och thebaner som alla dödades. Deras uppoffring var inte förgäves: de vann tid åt stadsstaterna (polis) att göra sig redo för det persiska anfallet.

Relaterade objekt

Grekisk hoplit (400-talet f.v.t.)

En tungt beväpnad fotsoldat i antikens Grekland.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Slaget vid Marathon (490 f.v.t.)

Maratonloppet instiftades till minne av den grekiska soldat som sprang från staden Marathon till Aten med budskapet om den atenska arméns seger över perserna.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Slaget vid Salamis (480 f.v.t.)

Den grekiska flottan nådde stora framgångar tack vare välgenomtänkt taktik och snabba, lättmanövrerade skepp.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Added to your cart.