Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Historia

Nyckelord

Issos, Slaget vid Issos, Alexander den store, Dareios III, Darius, Alexander III av Ryssland, slag, Persiska riket, Armé, militärhistoria, Persisk, den makedonska, Pinarus, tung infanteri, lätt infanteri, legosoldat, krigföring, kung, slagordning, taktik, kavalleri, antiken, historia

Relaterade objekt

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Slaget vid Zama (202 f.v.t.)

Scipios romerska armé besegrade Hannibals puniska armé i slaget som utkämpades i Afrika under andra puniska kriget.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Slaget vid Marathon (490 f.v.t.)

Maratonloppet instiftades till minne av den grekiska soldat som sprang från staden Marathon till Aten med budskapet om den atenska arméns seger över perserna.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Added to your cart.