Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Historia

Nyckelord

Issos, Slaget vid Issos, Alexander den store, Dareios III, Darius, Alexander III av Ryssland, slag, Persiska riket, Armé, militärhistoria, Persisk, den makedonska, Pinarus, tung infanteri, lätt infanteri, legosoldat, krigföring, kung, slagordning, taktik, kavalleri, antiken, historia

Relaterade objekt

Scener

Issos

Den persiska armén

 • N
 • kavalleri
 • tungt infanteri
 • lätt infanteri
 • grekiska legosoldater
 • persiskt infanteri

Den makedonska armén

 • N
 • kavalleri
 • tungt infanteri
 • lätt infanteri
 • grekiska legosoldater
 • persiskt infanteri

Slagets förlopp

 • N
 • kavalleri
 • tungt infanteri
 • lätt infanteri
 • grekiska legosoldater
 • persiskt infanteri

Berättarröst

Fas 1

Dareios III och hans armé befann sig vid Medelhavets östligaste bukt. Som vanligt positionerade den persiske kungen sig bakom ett centrum förstärkt med grekiska legosoldater medan han skickade en enhet till den andra sidan av floden Pinarus. Platsen var inte gynnsam för honom utan för den mindre makedonska armén. Det smala området mellan Issosbukten och de omgivande bergen passade väl ihop med Alexander den stores strategi. Som planerat marscherade han med sin armé till den andra sidan av floden Pinarus där han placerade ut sina soldater.

Fas 2

Före slaget beslutade Dareios III sig för att återkalla enheten som han skickat över floden, medan Alexander den store omorganiserade sitt kavalleri för att skydda den vänstra flanken. Slaget utkämpades i svår terräng. Det tunga infanteriet från den makedonska högerflanken korsade floden Pinarus och tryckte tillbaka den persiska vänsterflanken. En bitter kamp bröt ut i centrum och nära bukten. Perserna var överlägsna i den svåra terrängen, så den makedonska armén splittrades. Båda sidor led stora förluster.

Fas 3

Slaget tog en gynnsam vändning för de makedonska soldaterna när de tunga infanteristerna som tryckt tillbaka den persiska vänsterflanken attackerade det framryckande persiska centrumet från sidan. Därmed blev makedonerna överlägsna på alla flanker. Den persiska armén splittrades och soldaterna flydde, liksom deras kung. När Alexander den stores alla enheter befann sig i trygghet beordrade han förföljelsen som kom att sluta i blodbad.

Relaterade objekt

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Slaget vid Zama (202 f.v.t.)

Scipios romerska armé besegrade Hannibals puniska armé i slaget som utkämpades i Afrika under andra puniska kriget.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Slaget vid Marathon (490 f.v.t.)

Maratonloppet instiftades till minne av den grekiska soldat som sprang från staden Marathon till Aten med budskapet om den atenska arméns seger över perserna.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Added to your cart.