Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Historia

Nyckelord

Battle of Gaugamela, Alexander den store, Alexander III av Ryssland, Dareios III, 331 BC, Gaugamela, Kungariket Makedonien, Persiska riket, Pers, Macedonians, Hellenes, falanger, hopliter, bågskyttar, war wagons, hetairoi, infanteri, kavalleri, Bessus, Parmenion, Mazaeus, war elephants, 4th century BC, militär aktion, slag, militärhistoria, strategi, taktik, historia, antiken, irak

Relaterade objekt

Scener

Gaugamela

 • Makedonsk-grekiska armén
 • Persiska armén

Alexander III inledde sin legendariska kampanj med målsättningen att erövra det persiska riket. Det avgörande slaget mellan de två arméerna ägde rum på slätten nära Gaugamela. Slaget, som ofta kallats ett taktiskt mästerverk, slutade i seger för makedonierna, trots persernas numeriska överläge. Det persiska rikets öde förseglades i och med nederlaget.

Den persiska kungen Dareios III flydde från slagfältet, men Alexander tog upp jakten. Ett år senare tillfångatogs och mördades Dareios av Bessos, satrap i Baktrien. När Alexander upptäckte att hans respekterade fiende var död, förde han Dareios kropp tillbaka till Persepolis och gav honom en kunglig begravning. Dareios mördare Bessos straffades däremot hårt för sin grymhet.

Makedonsk-grekiska armén

 • defensiv vänsterflank (Parmenion)
 • diagonal falang
 • bakre hjälpfalang
 • offensiv högerflank (Alexander den store och Kamratkrigarna)

Kamratkrigarna

Det tunga kavalleriet, Kamratkrigarna (Hetairoi på grekiska), hade en stor del i Alexander den stores framgångar. Kavalleristerna var söner till makedonska adelsmän, en sann elitenhet. I strid leddes de alltid av Alexander personligen.

Persiska armén

 • vänsterflank (kavalleri, Bessos)
 • stridsvagnar (Dareios III) och stridselefanter
 • Persiskt infanteri
 • högerflank (kavalleri, Mazaeus)

Antikens stridsvagnar

Användandet av elefanter i krig går så långt tillbaka i tiden som tvåtusentalet f.v.t. Perserna lärde sig troligen denna taktik från indierna. 15 stridselefanter användes i slaget vid Gaugamela. Elefanternas närvaro drev Alexander att, på kvällen före slaget, göra ett offer till Phobos, skräckens gud i grekisk mytologi.

Slagets förlopp

 • defensiv vänsterflank
 • diagonal falang
 • bakre hjälpfalang
 • offensiv högerflank
 • vänsterflank
 • stridsvagnar och stridselefanter
 • Persiskt infanteri
 • högerflank

Berättarröst

Slagets förlopp

Den makedonska falangen, som attackerade på diagonalen, stormade mot perserna vars stridsvagnar och stridselefanter inte klarade att hålla emot anfallet.

Den persiska vänsterflanken försökte sig på en cirkelmanöver men misslyckades. Kamratkrigarna, det makedonska elitkavalleriet, bröt igenom de persiska linjernas svaga punkter.

Några enheter ur den persiska armén lyckades bryta igenom den makedonska falangen och nådde deras läger. Det persiska kavalleriet anföll makedoniernas vänsterflank.

Alexanders tunga kavalleri anföll det persiska kavalleriet bakifrån. Efter att Dareios förlorat sin stridsvagnskusk flydde han slagfältet.

Relaterade objekt

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Added to your cart.