Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Historia

Nyckelord

radar, Zoltán Lajos Bay, radar blip, antenn, radiofrekvens, frekvens, radarstation, radareko, våg, symbol, mätinstrument, Reflektion, Avståndsmätning, mottagare, skatt, Måne, Jord, ljusets hastighet, mekanik, Experiment, fysisk

Relaterade objekt

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Historisk topografi (kända personer, ungersk historia)

Peka ut platserna som associeras till kända ungerska historiska personer eller händelser på blindkartan.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Magnetron

En av de viktigaste beståndsdelarna i en mikrovågsugn är magnetronen, den producerar mikrovågorna.

Teleskop

Denna animation visar linsteleskop (refraktorteleskop) och spegelteleskop (reflektorteleskop) som används vid astronomiska observationer.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Added to your cart.