Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Historia

Nyckelord

pontonbrygga, Persiska riket, Bosporen, Dareios I, Xerxes, Europa, Mindre Asien, galärer, kontinent, Herodotos, krig, Hellesponten, Dardanelles, sund, militär aktion, krigföring, antiken

Relaterade objekt

Scener

Plats

 • Europa
 • Mindre Asien

Byggprocess

Konstruktion (närvy)

 • rep
 • galärer
 • plankor
 • tvärbjälkar
 • flätverk
 • ankartross
 • jordhög

Passage

Animation

 • Europa
 • Mindre Asien
 • rep
 • galärer
 • plankor
 • tvärbjälkar
 • flätverk
 • ankartross
 • jordhög

Berättarröst

En pontonbro är en bro som vilar på tillfälliga strukturer, pontoner (flytkroppar), snarare än på pålar eller pelare. Bron består av olika sammanfogade element. Den är förankrad i fastlandet och ofta även på botten på flera ställen.

Om brons underliggande struktur består av båtar kallas den en båtbro. Pontonbroar har byggts sedan urminnes tider, framförallt i krigstider. Den grekiske historikern Herodotos beskrev dessa konstruktioner i sina skrifter. De bästa exemplen på pontonbroar är de som byggdes på beordran av Xerxes över Hellesponten under den persiska invasionen av Grekland.

Hellesponten, känd idag som Dardanellerna, är sundet mellan Egeiska havet och Marmarasjön i dagens Turkiet. Sundet är 61 kilometer långt och mellan 1200 och 6000 meter brett. Det är den geografiska klyftan mellan Europa och Asien.

År 480 f.v.t., enligt olika källor, ankrade den persiska armén 600 galärer och band ihop dem med rep och bjälkar. Träplankor lades över bjälkarna och täcktes sedan med jord för att skapa en brobana. Sidorna täcktes med sly och ris för göra övergången säkrare och lättare för djur.

Enligt legenden skickade havsguden Poseidon en storm som förstörde Xerxes första pontonbro. Den rasande Xerxes beordrade att havet skulle piskas och att en andra bro skulle byggas. Efter att denna bro var färdigbyggd korsade hans armé Hellesponten framgångsrikt. I slutändan misslyckades ändå hans fälttåg, eftersom den persiska armén aldrig lyckades erövra Grekland.

Relaterade objekt

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Grekisk hoplit (400-talet f.v.t.)

En tungt beväpnad fotsoldat i antikens Grekland.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Svängbro (1487-1489)

Leonardo da Vincis kreativa arv omfattar också flera projekt med anknytning till broar. Denna ovanliga svängbro tillät för vattentrafiken att fungera ostört.

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Slaget vid Marathon (490 f.v.t.)

Maratonloppet instiftades till minne av den grekiska soldat som sprang från staden Marathon till Aten med budskapet om den atenska arméns seger över perserna.

Slaget vid Salamis (480 f.v.t.)

Den grekiska flottan nådde stora framgångar tack vare välgenomtänkt taktik och snabba, lättmanövrerade skepp.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades 1937.

Kedjebron (Budapest)

Kedjebron, uppkallad efter István Széchényi, var den första permanenta bron över Donau mellan Pest och Buda.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Under Tudoreran byggdes cirka 200 byggnader på bron över Themsen.

Added to your cart.